Adoptuj si poutní cestu řeholnice/řeholníka či kněze do Medjugorje...

Medjugorje je místo velikých Božích milostí, doteků Jeho lásky a milosrdenství v modlitbě či při svátostech... Místo, kde jako poutníci čerpáme posilu pro svou víru, osobní život, službu druhým a hledáme světlo na své životní cesty. A to bychom chtěli nabídnout i našim řeholnicím, řeholníkům a kněžím. 

Na červenec 2024 připravujeme pouť pro duchovní osoby: kněze, řeholnice a řeholníky... My, věřící lidé, laici, se na ně často obracíme s našimi těžkostmi, prosbami, potřebami... Někdy to s námi nemají lehké :). A tak bychom jim za jejich modlitbu, pomoc a péči o nás, věřící, chtěli poděkovat touto poutí... 

Dopravu na tuto pouť bychom jim chtěli dát ZDARMA, jako poděkování...
Rozhodli jsme se do toho dát své osobní prostředky, protože v tom vidíme veliký smysl. Ale nezvládneme to sami... A proto vás prosíme o finanční podporu: 
ADOPTUJTE SI CESTU ŘEHOLNICE/ŘEHOLNÍKA ČI KNĚZE DO MEDJUGORJE

Základní informace k pouti řeholnic/řeholníků a kněží:

  • Nabídka pouti bude adresována na představené českých řeholních řádů a komunit a některým kněžím. 
  • Plánujeme naplnit celý autobus: 53 míst.
  • Dopravu budou mít díky dárcům ZDARMA. Náklady na dopravu na pouť jedné řeholnice/jednoho řeholníka či kněze jsou 3.000,-. Ubytování a stravu si hradí účastníci sami.
  • Program pouti bude uzpůsoben specifickému složení skupiny... :)
  • Při pouti budeme v modlitbách myslet na všechny, kteří tuto pouť finančně podpoří a díky tomu bude možné ji zrealizovat...

Jak si adoptovat pouť řeholnice/řeholníka či kněze? Daruj peníze na jejich cestu do Medjugorje...

Pošli jakoukoliv částku na účet Centra Medjugorje, z.s. dle následujících údajů:

  • číslo účtu: 317544866/2010 (Fio banka)
  • variabilní symbol: 25
  • Poznámka pro příjemce: "dar: pouť duchovních, Vaše jméno a příjmení"

Pokud si chceš adoptovat celou dopravu jedné řeholnice/řeholníka či kněze, daruj 3.000,-. Pokud nemůžeš poslat celou částku, nevadí, pošli, kolik chceš. Poskládáme dopravu řeholníka z více darů. 

V případě, že chcete vystavit potvrzení o daru, kontaktujte nás na e-mail: info@centrum-medjugorje.cz 

Kolik adoptovaných řeholnic/řeholníků a kněží už máme?

  • počet účastníků, které už můžeme díky vašim darům vzít na pouť:     3