Aktuality a články

Mottem letošního Mladifestu je "Marie si vybrala ten nejlepší úděl!"... A proto se i my, spolu s Biblickou Marií, "posadíme" u nohou Pána a budeme naslouchat Jeho slovům... Letošní Mladifest, intenzivní duchovní obnova nejen pro mladé, se bude konat od 1. do 6. srpna 2024 v Medjugorje.

Jsme manželé Vlaďka a Petr a pocházíme z malé vesničky mezi Olomoucí a Litovlem. Máme tři syny. Jsou již dospělí a dva z nich už mají rodiny, každý po dvou dětech. Mé svědectví se ale týká nejstaršího syna, který byl sám, bez ženy a bez své rodiny. Ale už tomu tak není...

Chorvatská pošta (HP) Mostar vytiskla pravidelnou edici poštovních známek s motivem Medjugorje - místa v Hercegovině, které se v roce 1981 stalo středem zájmu celého světa. Šesti malým dětem, dnes již dospělým, jak sami dosvědčují, se na kopci Crnica zjevila Panna Maria.

Kristus vstal z mrtvých! Bůh je Bohem ŽIVÝCH!

Velikonoční tajemství nevrcholí smrtí, ale nadějí velikonočního rána. Ať máme odvahu opravdově přijmout toto hluboké tajemství LÁSKY Boha Otce k nám lidem. Kristus zaplatil cenu nejvyšší, položil za nás svůj život. Ale to nebyl konec, to byl teprve začátek! Začátek nového života, který nám tím získal.

29. března, na Velký pátek - den Kristova utrpení a smrti, se sloužily velkopáteční obřady na vnějším oltáři u kostela sv. Jakuba v Medjugorje. Obřady vedl farní vikář, fra Ivan Hrkać. Pašije zpívali fra Zvonimir Pavičić, fra Vjeko Miličević a členové medjugorského farního sboru "Královna míru".

Eucharistickou slavností, kterou na Zelený čtvrtek 28. března 2024 ve farním kostele sv. Jakuba v Medjugorje sloužil apoštolský vizitátor se zvláštní úlohou pro farnost Medjugorje, Mons. Aldo Cavalli, vstoupilo mnoho věřících a poutníků do svatého třídenní - Ježíšova utrpení, smrti a slavného vzkříšení.