Deset tajemství

Panna Maria během svých zjevení v Medjugorje svěřila jednotlivým vizionářům tajemství týkající se budoucnosti světa. Těchto tajemství je deset. Komu svěří poslední, desáté tajemství, pro toho každodenní zjevení končí. Deset tajemství mají svěřeno Jakov, Ivanka a Mirjana. Vizionáři Ivan, Vicka a Marija mají svěřeno devět tajemství a stále pro ně každodenní zjevení trvá.

Vše kolem deseti medjugorských tajemství je pro mnohé velikou otázkou, až překážkou, protože je to tak nepředstavitelná a neobyčejná záležitost, a nemůže se srovnat s obsahem jiných již církevně uznaných zjevení. 

Mirjana byla první ze šestice vizionářů, pro které skončilo každodenní zjevení. Stalo se to na Vánoce roku 1982, přesně rok a půl od prvního zjevení. Při zjevení, které ten den trvalo přibližně 45 minut, jí Panna Maria sdělila desáté tajemství a předala jí tajemný předmět podobající se pergamenu. Předání tohoto předmětu je pro Mirjanu spojeno se zvláštní úlohou při sdělování těchto tajemství světu. Tento "pergamen" o velikosti A4 není pozemského původu a neví se, z jakého materiálu je vyroben. Má bílou barvu a má speciální vlastnosti: může se skrčit, ohnout, ale nemůže se roztrhnout. Na "pergamenu" je zapsáno všech deset tajemství s datem a popisem toho, co se má stát. Napsaný text je nyní viditelný pouze pro Mirjanu. Když nastane okamžik naplnění medjugorského tajemství, napsaný text bude moci přečíst i františkánský kněz, fra Petar Ljubičić, který má tato tajemství sdělovat světu. Mirjana jej vybrala během roku 1982, když po ní Panna Maria chtěla, aby pro tento úkol vybrala nějakého kněze.  Fra Petar tuto volbu přijal. 

Panna Maria po skončení každodenních zjevení Mirjanu po celý rok připravovala a objasňovala jí, jak mají být tajemství zveřejněny. Zveřejňování jednotlivých tajemství bude probíhat stejně. Zveřejňována budou vždy v Medjugorje. Deset dní před tím, než bude termín naplnění tajemství, Mirjana o tom informuje fra Petara, který neprodleně přicestuje do Medjugorje. Následujících sedm dní se bude fra Petar modlit a postit, aby, naplněn moudrostí Ducha Svatého, lépe porozuměl významu tajemství a pak, tři dny před naplněním tajemství jej oznámí světu. Mirjana hovořila o tom, jak si Panna Maria přeje, aby co nejvíce lidí zjistilo, co se má stát, protože zveřejnění těchto tajemství je důležité pro celý svět. Když nastane okamžik zveřejnění, bude toto tajemství na pergamenu pro fra Petara čitelné. Následujících sedm dní bude tajemství čitelné i pro všechny lidi, protože to již nebude tajemství. Tak se to bude opakovat, dokud nebude zveřejněno všech deset tajemství. 

Obsah tajemství není přesně znám. Ví se, že první tři tajemství se vztahují na Medjugorje. První dvě jsou varování a veliké upozornění. Potvrdí světu, že se Panna Maria v Medjugorje zjevovala a vizionáři mluvili pravdu. O třetím tajemství se toho ví nejvíce. Dle svědectví vizionářů to má být veliký znak, který se v daný čas nečekaně objeví na místě prvních Mariiných zjevení, na Podbrdu. Bude viditelný, trvalý a nezničitelný. Uvidí se, že není vytvořen lidskou rukou a že pochází od Boha. Tím Panna Maria naplní svůj dávný slib, který dala vizionářům ještě na začátku zjevení, že zanechá jasný důkaz své přítomnosti v Medjugorje. Vizionáři říkají, že tento znak bude zanechán zvláště pro ty, kteří jsou daleko od Boha. Při pohledu na něj se obrátí mnohé duše. Ostatní tajemství nejpravděpodobněji budou těžké události, které mají otřást světem a být pro mnohé pozváním k obrácení. Většina tajemství se vztahuje na budoucnost lidstva. Vizionáři svědčí, že sedmé tajemství bylo již modlitbami zmírněno. Mirjana poznamenává, že není potřeba se bát, že Bůh jako Otec neučiní svým dětem nic špatného. Doporučuje lidem, aby se tím neznepokojovali. Jsme v Božích rukou.  


Zdroj textů: Kniha Ivkovič Žarko: Misterij Medugorja, 30 godina fenomena. Zagreb: Večernji list d.o.o., 2011. ISNB 978-953-280-082-1.