Důležité termíny v roce

Během roku se v Medjugorje některé dny/datumy slaví a prožívají víc, než jiné. Mnohé korespondují s církevním kalendářem, jiné se váží k událostem spojeným se zjevením Panny Marie v Medjugorje. 

Přinášíme chronologický přehled  důležitých termínů: 

SILVESTR A NOVÝ ROK

- speciální duchovní program, noční adorace, komunita Cenacolo - Živé jesličky

31.12. - 1.1.

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO ORGANIZÁTORY AJ.

- pro organizátory poutí, vedoucí center míru, modlitebních skupin spojených s Medjugorje aj.

březen

VÝROČNÍ ZJEVENÍ PRO VIZIONÁŘKU MIRJANU

18.3.

KVĚTNÁ NEDĚLE

- průvod s ratolestmi od základů původního kostela

proměnlivý termín

VELIKONOCE

- speciální duchovní program, společný výstup na Križevac

proměnlivý termín

BOŽÍ TĚLO

- po večerní mši svaté procesí po farnosti

červen

VÝROČÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE

- pochod za mír z Humce do Medjugorje, celonoční adorace

24.6.

VÝROČNÍ ZJEVENÍ PRO VIZIONÁŘKU IVANKU

VÝROČÍ ZJEVENÍ PANNY MARIE

- slavnostní mše svatá

25.6.

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO KNĚZE

začátek července

SVÁTEK SV. JAKUBA, APOŠTOLA

- patron farnosti, tzv. hody

25.7.

FESTIVAL MLÁDEŽE, TZV. MLADIFEST

- setkání mladých z celého světa, speciální duchovní program

1.-6.8.

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

- tzv. "Velika Gospa", slavnostní mše svatá

15.8.

SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE

- tzv. "Mala Gospa", slavnostní mše svatá

8.9.

SVÁTEK JMÉNA PANNY MARIE

12.9.

SLAVNOST POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE

- mše svatá na Križevaci

14.9.

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELSKÉ PÁRY

listopad

VÝROČÍ SMRTI FRA SLAVKA BARBARIĆE

24.11.

ŠTĚDRÝ VEČER

- vánoční noční adorace

24.12.

VÝROČNÍ ZJEVENÍ PRO VIZIONÁŘE JAKOVA

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

- slavnostní mše svatá

25.12.