Hoaxy a nepravdy o Medjugorje

Během těch více jak 41 let, kdy se Panna Maria zjevuje vizionářům v Medjugorje, se toho o těchto událostech napsalo mnoho. Bohužel ne vždy je vše pravdivé, čisté a psané s dobrým úmyslem. Často se setkáváme také s tím, že jsou informace o zjevení v Medjugorje a slova Panny Marie smyšlena či překroucena. Na této stránce uveřejňujeme nepravdy, se kterými jsme se setkali.  

Narazíte-li na text/informaci, u které si nebudete jistí její pravdivostí, pošlete nám to na email: info@centrum-medjugorje.cz. My tuto informaci ověříme a v případě, že se bude jednat o nepravdu, zveřejníme ji zde, abychom upozornili další... Děkujeme.


3/2023: Výzva k modlitbě a šíření - koluje po internetu

Již několik let koluje toto smyšlené "poselství pro Ivana", vždy v různých obměnách... Text je vždy stejný, jen se změní drobnosti - důvody či hodina... Nyní aktuálně s důrazem na válku na Ukrajině.

Bylo již dříve ověřováno přímo v Medjugorje a NENÍ TO PRAVDIVÉ. Toto vymyslel nějaký člověk za účelem šíření strachu, přeposílání apod...

Panna Maria nás vybízí k modlitbě... Ale nikdy nepožadovala, abychom se modlili v 18:30 konkrétně to a to... Vybízí k modlitbě růžence, k neustálé modlitbě, modlitbě srdcem... Její poselství, přestože jsou naléhavá či důrazná, vždy jsou v duchu pokoje a míru. Vizionáři opakovaně zdůrazňovali, že se nemáme bát, máme-li v srdci Boha. Vždyť On je náš milující Otec a záleží Mu na nás... 

Prosíme, nešiřte to dále...


9/2022: "Modlitba" - nalezená v jednom kostele ve Zlínském kraji

Tato "modlitba" nepochází z Medjugorje. 

Prosíme, nešiřte ji dále.


Další texty budeme postupně doplňovat...