16.března uplynulo 89 let od posvěcení kříže na Križevaci

16.03.2023

16.března 2023 je tomu 89 let od dokončení stavby kříže na Križevaci a slavení první Eucharistie na kopci, který se v posledních desetiletích proslavil po celém světě.

Farníci s radostí přijali myšlenku tehdejšího faráře P. Bernardina Smoljana postavit na kopci Šipovac kříž (kopec pojmenovaný podle mnoha divokých šípků, které na něm rostou), na památku 1900. výročí umučení a smrti Ježíše Krista (33-1933). S nebývalým úsilím a díky peněžitým darům byl kříž v roce 1934 vztyčen. Od rozhodnutí o stavbě kříže (21. ledna 1934) do dokončení jeho stavby uplynulo pouhých 52 dní. A stavělo se od 12. února do 10. března 1934.

Do průsečíku obou ramen kříže byly zabudovány ostatky svatého kříže, které farář "ad hoc" dostal z Říma. Poté farář požádal biskupa Mišiće, aby mu dovolil v pracovní den požehnat kříž, což biskup rád udělal. Kříž byl požehnán v pátek 16. března 1934 a farář napsal, že "zpráva o vztyčení kříže se rychle rozšířila po farnosti".

"Každá výzva od oltáře se setkala s odezvou a všichni se předháněli v tom, kdo na věc přispěje více. Přišly příspěvky a některé domy poskytly potřebnou pracovní sílu a práce postupovaly nad očekávání. (...) Dne 16. března v 9 hodin vyšel z kostela impozantní průvod, kterého se pod praporem Bratrstva Jména Ježíš s praporem zúčastnili Trećari, školní děti, duchovní a mnoho lidí. Za nepřetržitého vyzvánění kostelních zvonů, střelby z hmoždířů, modlitby svatých růženců, zpěvu litanií a zvolání k Panně Marii se procesí dlouho pohybovalo směrem ke kopci, jehož vrcholek byl již zčernalý zástupem, který sledoval přicházející lidi ze všech stran a procesí stoupající na kopec. (...) V 10 hodin začaly svaté obřady. Přednesl jsem k lidem patřičný projev, přečetl dopisy ctěného biskupa a další pozdravy a blahopřání. Poté jsem provedl slavnostní požehnání sv. Kříže a za nadšeného souhlasu lidu změnil jméno Šipovac na Križevac. Po požehnání sloužil studentský farář P. Grgo Vasilj slavnostní mši svatou a pronesl kázání," napsal farář ve své zprávě. V roce 1988, po Nanebevzetí Panny Marie, začala důkladná obnova kříže na Križevaci. Byl upraven betonový základ, obnoven kříž a okolí.

Cestu na Križevac obohatila křížová cesta, kterou vytvořil italský umělec Carmelo Puzzolo. Ve svém ateliéru udělal patnáct zastavení křížové cesty a odlévání do bronzu financovali někteří italští průmyslníci. Zastavení dorazila do Međugorje na podzim roku 1987, ale úřady povolily jejich umístění na kopci až před Velikonocemi v březnu 1988. Pomáhali v tom farníci.

"Je to skutečně umělecké obohacení cesty na Križevac a skutečný motiv k ještě oddanější modlitbě a oddanosti Ježíši Trpiteli. Obohacení obsahu v Medjugorje. Pěkný dárek této farnosti a zároveň i poutníkům", píše se na stránkách medjugorské farní kroniky.

Dnes je vrchol Križevace nepostradatelnou zastávkou mnoha medjugorských poutníků z celého světa a každý pátek odpoledne konají farníci a poutníci na Križevac pravidelnou modlitbu Křížové cesty. Každý kámen až na vrchol Križevac je opotřebovaný a tak živě svědčí o modlitbách, dících, slibech... milionů poutníků, kteří vystoupili na tento kopec nad Medjugorjem.

Mše svatá na Križevaci se tradičně slaví každý rok na první neděli po svátku Panny Marie (8. září), kdy se v Mejugorje slaví svátek Povýšení svatého Kříže.

Zdroj: https://www.medjugorje-info.com/medjugorje-novosti/blagoslov-kriza-na-krizevcu