18.3.2024 - Výroční zjevení pro vizionářku Mirjanu

18.03.2024

Vizionářka Mirjana Dragićević-Soldo měla každodenní zjevení od 24. 6. 1981 do 25. 12. 1982. Na posledním každodenním zjevení jí Panna Maria poté, co jí svěřila desáté tajemství, řekla, že se jí bude zjevovat jedenkrát ročně, a to 18. března. Tak tomu bylo během všech těch let doposud a tak i dnes. 

Zjevení začalo v 13:23h a trvalo do 13:27h.

Panna Maria dala Mirjaně toto poselství: 

Drahé děti,
z milosrdné Boží lásky jsem s vámi. A proto vás jako matka zvu, abyste věřily v lásku. Láska, která je společenstvím s mým Synem.
Láskou pomáháte druhým, aby otevřeli svá srdce, aby poznali mého Syna a aby si ho zamilovali.
Děti moje, láska způsobuje, že můj Syn svou milostí osvětluje vaše srdce, roste ve vás a daruje vám pokoj.
Děti moje, jestliže žijete lásku, jestliže žijete mého Syna, budete mít pokoj a budete šťastní.
V lásce je vítězství.
Děkuji vám.


Převzato z externího zdroje: odkaz ev. č. 8 (k vyžádání v Centru Medjugorje, z.s.)