Arcibiskup Aldo Cavalli: sloužit, růst a darovat sebe sama

29.03.2024

Eucharistickou slavností, kterou na Zelený čtvrtek 28. března 2024 ve farním kostele sv. Jakuba v Medjugorje sloužil apoštolský vizitátor se zvláštní úlohou pro farnost Medjugorje, Mons. Aldo Cavalli, vstoupilo mnoho věřících a poutníků do svatého třídenní - Ježíšova utrpení, smrti a slavného vzkříšení. 

Arcibiskup Cavalli nás ve svém kázání vyzval, abychom "šli dnes večer na Zelený čtvrtek do školy Ježíše, jediného učitele", a poté vysvětlil, co nás Ježíš učí.

"První bod lze shrnout do jediného slova: sloužit, sloužit, sloužit. Mytí nohou: Ježíš je Učitel, který slouží svým učedníkům. Ježíš je Učitel, který slouží nám všem. "Jestliže jsem vám tedy já, Pán a Učitel, umyl nohy, měli byste i vy jedni druhým umývat nohy.´
Marie z Nazareta je pro nás příklad, jak se stát věrohodnými učedníky Pána: "Hle, jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova." A celý svůj život sloužila Synu Božímu jako žena v domácnosti," řekl arcibiskup Cavalli a znovu připomenul potřebu služby a zdůraznil, že "Maria je pravou služebnicí Páně".

Arcibiskup Cavalli řekl, že druhý bod Ježíšova učení lze shrnout do slova – růst, a připomněl podobenství o hřivnách. 

"Chceš-li věrně sloužit jako Ježíš, jako Maria, musíš rozvíjet dary, které jsi dostal, vlastnosti, které jsi dostal... Musíš vždy lépe žít poslání, které jsi dostal. Kdo chce věrně sloužit, musí se postupně stát nejlepším ze všech, ne z pýchy, ale aby lépe sloužil. Toto je pravé darování se druhým, jako to udělal Ježíš: "Toto je mé tělo, které se vydává za vás, toto je kalich mé krve, můj život, který se dává za vás," řekl Mons. Cavalli a připomněl nám velikost eucharistie, která je "darem Ježíšova života pro nás, aby sloužila každému z nás".

"Prožijme naplno tento Zelený čtvrtek, ve kterém znovu prožijeme dar, v němž se za nás Ježíš, Syn Boží, vydal, abychom se i my stali věrohodnými služebníky Božími a rozvíjeli poslání, které jsme během svého života obdrželi, ve prospěch druhých," řekl arcibiskup Aldo Cavalli a zakončil svou homilii slovy, že každý z nás by měl být služebníkem Božím, protože Ježíš Nazaretský je služebníkem Božím a Maria z Nazareta je služebnicí Boží.

Převzato. Externí zdroj textu a foto: odkaz ev. č. 9 (k vyžádání v Centru Medjugorje, z.s.)