Dnes si připomínáme 90 let od dostavby kříže na Križevaci a sloužení první mše na tomto místě

16.03.2024

V sobotu 16. března 2024 uplynulo 90 let od dokončení stavby kříže na Križevaci a sloužení 1. mše svaté pod tímto křížem. Proto dnes ve 14 hodin pořádá farnost mimořádnou modlitbu Křížové cesty na Križevac.

"I když se modlíme v pátek, rozhodli jsme se tento den zorganizovat modlitbou křížové cesty, protože to je den, kdy se sloužila první mše a byla dokončena stavba kříže na Križevaci. Tímto chceme poděkovat našim předkům a bratřím františkánům, kteří byli před námi a kteří povzbuzovali lid, aby takovými skutky vyjadřovali svou víru a aby příslib té víry zanechali i budoucím pokolením, která přijdou. Stavba tohoto kříže byla prozřetelností pro celou farnost, nyní můžeme říci, že i pro celý svět. Tehdy, v těch letech, postavit takový kříž jako znamení zbožnosti a vděčnosti Pánu za dar spásy bylo opravdu něco velikého a až dnes vidíme jak velké rozměry to má," řekl medjugorský farář, fra Zvonimir Pavičić, zdůrazňující víru našich předků a zdůrazňující, že jejich víra byla na prvním místě.

"Všechno se nějak řídilo podle svátků, podle modliteb, obřadů... Dříve se nemohlo stát, že by se zpověď tak jako dnes nechala na poslední den. Vědělo se, kdy se jde ke zpovědi, kdy se doma modlí... Nebylo věcí, které by stály před Bohem, před modlitbou... A ten křížek přesně vystihuje víru lidí, víru v Boha, že je Bůh na prvním místě a že si vyprošují jeho požehnání... Proto vztyčují kříž tak vysoko, aby žehnal celému místu, celému Brotnju, tedy celé Hercegovině a dnes i celému světu," řekl fra Zvonimír.

Toho 16. března před devadesáti lety se kopec Šipovac přejmenoval na Križevac a od té doby se na ten kopec konají poutě a dodnes o Križevaci slyšel už celý svět.

Ode dne rozhodnutí, že se postaví kříž, 21. ledna 1934, u příležitosti Jubilejního roku naší spásy, k jehož slavení farníky vyzval tehdejší farář P. Bernardin Smoljan, do konce stavby uplynulo pouhých 52 dní. Návrh pamětního kříže vytvořil inženýr Šimun Boras z Mostaru a realizaci koordinoval Ante Dugandžić - Redžo z Medjugorje. Farář ve své zprávě mimo jiné napsal: "Dne 16. března v 9 hodin ráno vyšel z kostela impozantní průvod, kterého se zúčastnili: terciáři pod vlajkou Bratrstva Jména Ježíš s praporem, školní děti, duchovenstvo a mnoho lidí. Za nepřetržitého vyzvánění kostelních zvonů, střelby z hmoždířů, modlitby sv. růžence a za zpěvu litanií a zvolání Panny Marie průvod dlouho šel směrem ke kopci, jehož vrchol byl již zčernalý davem, který pozoroval přicházející lidi ze všech stran a procesí stoupající na kopec... V 10 hodin začaly svaté obřady. Přednesl jsem k lidem patřičný projev, přečetl dopisy od biskupa a další došlé pozdravy a blahopřání. Poté jsem slavnostně požehnal svatý Kříž a za nadšeného souhlasu lidu změnil jméno Šipovac na Križevac. Po požehnání sloužil slavnou mši svatou a kázal farář P. Grgo Vasilj."

Již v následujícím roce, 12. dubna, se na Križevac konal kajícný průvod, po kterém následovala mše svatá. V září 1935 byla uspořádána i slavnost Povýšení sv. Kříže, v souladu s výnosem místního biskupa P. Alojzije Mišiće. Križevac se stal nepostradatelnou součástí poutního místa pro mnohé, kteří putují do Medjugorje, a každý pátek odpoledne konají farníci a poutníci na Križevac pravidelnou modlitbu křížové cesty. 

Foto ze slavnosti a další starší foto Križevace:

Původní externí zdroj textu a starých foto: odkaz ev. č. 7 (k vyžádání v Centru Medjugorje, z.s.)