Fra Slavko Barbarić: S vírou vidíme více. S láskou se vše mění v poklad pro nebe

29.02.2024

S vírou vidíme více. S láskou se vše mění v poklad pro nebe. Modlete se, aby všechny zkoušky, které přicházejí od Satana, byly ke slávě Boží! Panna Maria je s námi. To je nejdůležitější.

V roce 1984 na počátku postní doby Panna Maria požádala, aby čtvrtek byl dnem farnosti. A tak poselství dává jen jeden den v týdnu. Pokaždé, když se někdo zeptá: "Co říkala Panna Maria?" Já říkám: "Neřekla nic", protože vizionáři nám mohou sdělit poselství jen ve čtvrtek. Ale já říkám, že Panna Maria k nám promlouvá v jeden den, ve čtvrtek, ale každý večer je zde poselství, protože Panna Maria přichází - je s námi.

Další věc: Panna Maria žádá mír, modlitbu, půst a měsíční zpověď, abychom mohli jít k Ježíši. Takže všechna ostatní poselství dostávají zvláštní sílu díky tomuto hlavnímu poselství: "Panna Maria je s námi". A toto je nový duch modlitby, nový duch pokání, nový duch lásky i smíření. Obsah poselství před Vánocemi, v adventní době, lze shrnout těmito slovy: "Ještě neumíte milovat. Jsem vaše Matka a přišla jsem vás učit lásce." To je program na celý život. Já věřím, že toto slovo s námi musí opravdu zatřást a pohnout s námi. A můžeme se ptát: na co reagujeme víc? Když Panna Maria říká, že ještě neumíme milovat, anebo když říká, že nastanou katastrofy?

Pokud s námi více pohne to, že "přijdou katastrofy", pak jsme stále na úrovni dvou, tří nebo čtyřletých dětí, které reagují pouze tehdy, když to maminka říká. My, dospělí lidé a křesťané, musíme více a rychleji reagovat na pozvání: "Ještě neumíte milovat." Je to nejhlubší kritika našeho chování, když "neumíme milovat", protože s láskou se vše stává pokladem pro nebe i pro ostatní, bez lásky je vše zničeno. Bez lásky je modlitba bezcenná, bez lásky neznamená nic; proto se musíme naučit milovat sami sebe, druhé, Boha. V poselství Panna Maria řekla: "Drahé děti, příští týden vás zvu, abyste žily slova: Miluji Boha. Drahé děti, s láskou přijmete vše, i to, co si myslíte, že je nemožné. Pán chce, abyste Mu zcela patřili: já to chci také." Podívejte: Panna Maria je Maminka, která miluje každého. A všechny skutky, všechna slova, všechno, co děláte, musí být konáno v duchu slov: Miluji Boha. A já říkám: každý večer zpytujte své svědomí, zda byly skutky dne dělány v tomto smyslu. Můžeme tedy říci, že program čtvrtého roku (pozn. redakce: týká se r. 1985) je tento: milovat.

Nechte se vést a učte se lásce.

"Útočí, vzteká se, chce všechno zničit." V jednom z posledních poselství Panna Maria o satanovi řekla: "Není třeba se satana bát, můžete ho snadno odzbrojit vroucí modlitbou a láskou." Těmito dvěma věcmi se satan odzbrojuje. Řekla také další velmi důležitou věc: "Modlete se, aby všechny plány, všechny věci, které pocházejí od satana, skončily ke slávě Boží". Tedy toto je pro nás všechny velká šance: aby všechny zkoušky skončily ke slávě Boží. 

V únoru jsme měli mnoho obtíží (pozn. redakce: r. 1985) a říkám vám, že to ještě neskončilo, přijdou další zkoušky a my, kteří jsme zde, říkáme s "Boží pomocí". Než přijdou další zkoušky, musíme se naučit lásce. Královna míru je dílem Božím, nemůže jednat jinak než jít cestou Ježíše Krista. Čekat na vítězství, jako na něj čekali farizeové – a měli problém, protože Ježíš zemřel na kříži – je falešná cesta. Chci říct: všechny obtíže jsou těžké, ale je to pro nás milost. Není to snadné, ale je to milost, trochu těžká věc pro nás všechny, ale je to tak. Jako příklad vám uvedu toto: až se vrátíte a znovu si přečtete o nějakém útoku, musíte vědět, že bez problémů se nemůže jít kupředu. Je škoda, že je to tak, ale je to tak a neměli bychom si dělat starosti. Říkám vám: buďte opatrní, abyste nediskutovali o těch, kteří útočí, protože jsme blízko k posuzování

Říkám vám otevřeně: pro mě není důležité, zda nějaký dekret říká, že zjevení jsou pravá nebo ne, nebo jak ke zjevení dochází. Tyto věci nejsou důležité, pokud se modlíme. Máme uznané Lurdy, máme uznanou Fatimu, máme uznané evangelium. Evangelium je uznané a čím jsme se jako společnost stali? Panna Maria tedy nepřišla diskutovat o zjeveních, ale přišla nás pozvat. 

Nenechte se tedy unést diskusemi, modlete se. Panna Maria to žádá i ode mě. Budeme-li se hádat, rozhněváme-li se, začneme soudit a Panna Maria nepřišla pro tyto věci. Chci vás jen pozvat k modlitbě, zvláště v příštím týdnu, protože je nové zasedání komise. Co budou dělat, nevím. Říkám, že Panna Maria vše vede. Nebojím se, protože jsem se rozhodl jít s Ježíšem ještě před zjeveními. Jít s Ježíšem znamená, že procházíme obtížemi, těžkostmi. Pak, když sem přijdete, musíte hledat víru, a to víru Abrahamovu. Víra Abrahama, který vidí víc, než co lze vidět lidskýma očima: vezme svého syna, vezme ho na kopec a chce ho zabít. Šílené věci, ale ve víře je to něco jiného: je to akt poslušnosti, který se stává spásou. S touto vírou se člověk musí modlit. Pro nás lidi je bláznivé přijmout kříž, ale v Ježíšových očích, v Ježíšově životě je to něco jiného: je to moudrost, která pochází od Boha. Naše víra nás tedy neodvádí od světa, od těžkostí, od problémů, pomáhá nám jít jako světlo ve tmě. Pojďme kupředu jako Abraham: modlete se v tomto smyslu, aby se vaše víra stala více než lidským uvažováním. Vidím, že mnozí říkají: Věřím! Je možné říci: "Mám svůj rozum, moje hlava vidí všechno?" To není možné. Modlete se za tuto víru, která se může stát více než jen úvahou, více než kalkulem s Bohem.

Abrahám je příkladem, jak se to má dělat: nechat se vést a vidět vždy trochu víc - když přijdou potíže, když přijde kříž, když přijdou nemoci... 

Bez této víry, která vidí o něco více, je všechno na světě ponuré. Všichni jsme blázni, pokud tato víra neexistuje. A z tohoto důvodu nám také půst a modlitba pomáhají očistit se a mít více víry. 

Kázání fra Slavka Barbariće z 2. března 1985

Původní externí zdroj textu: odkaz ev. č. 5 (k vyžádání v Centru Medjugorje, z.s.)