Maria nabízí lék pro nemocný svět

01.06.2024
"Drahé děti! Dnes vás vybízím, abyste byly lidmi modlitby. Modlete se, dokud se vám modlitba nestane radostí a setkáním s Nejvyšším. On vaše srdce promění a vy se stanete lidmi lásky a míru. Nezapomínejte, dítka, že je satan silný a chce vás odvrátit od modlitby. Vy nezapomeňte, že modlitba je tajný klíč setkání s Bohem. Proto jsem s vámi, abych vás vedla. Neustupujte od modlitby. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. " (25.8.2017) 

Maria neustále vyzývá k modlitbě. Modlitba mění srdce člověka, modlitba mění okolnosti. Modlitba může také změnit běh světa.

Je načase brát toto v našich životech vážně. Maria nepřestává volat. Právě skrze modlitbu a v modlitbě se člověk stává osobností, stává se někým, stává se důležitým v Božích plánech jako ten, který modlitbou mění sebe i svět kolem sebe. 

To je největší revoluce, kterou chce Maria svými zjeveními i dnes vyvolat. Maria nabízí lék pro nemocný svět. Je na nás, abychom přijali její výzvu.

Externí zdroj textu: odkaz ev. č. 15 (k vyžádání v Centru Medjugorje, z.s.)