"Marie si vybrala dobře..." (Lk 10,42) - téma pro duchovní obnovy v Medjugorje v následujícím roce

11.10.2023

V Medjugorje se každoročně koná mnoho duchovních obnov a dalších setkání. Tématem pro duchovní obnovy, které bude v následujícím roce organizovat farnost Medjugorje, je: "Maria si vybrala dobře..." (Lk 10,42). Tento úryvek je vzat z Lukášova evangelia, které vypráví o Martě a Marii, když je v jejich domě navštívil Ježíš. 

V příštím roce se duchovní obnova pro mladé - tzv. Mladifest vrací na původní datum konání, a to od 1. do 6. srpna. V roce 2024 se uskuteční již 35. ročník. 

29. Mezinárodní duchovní obnova pro organizátory poutí, vedoucí center míru, modlitebních a charitativních skupin spojených s Medjugorje, se bude konat v Medjugorje od 18. do 22. března 2024.

27. Mezinárodní duchovní obnova pro kněze se bude konat v Medjugorje od 1. do 5. července 2024.

A na závěr 23. Mezinárodní duchovní obnova pro manželské páry se bude v Medjugorje konat od 6. do 9. listopadu 2024.