Matka Elvíra a její zdravotní stav

21.07.2023

Komunita Cenacolo zveřejnila informace ke zdravotnímu stavu sestry Elvíry, své zakladatelky. Tato malá, energická a vždy usměvavá italská řeholnice založila Komunitu Cenacolo v roce 1983. První dům pro závislé  a ztracené chlapce otevřela v italském Saluzzu. Nedlouho poté následovaly další domy a dnes je Komunita rozšířena po celém světě. I v Medjugorje má Cenacolo dva domy, jeden ženský a druhý mužský. Matka Elvíra se také často a ráda se svými svěřenými chlapci a děvčaty účastnila Festivalů mládeže a její svědectví jsou nezapomenutelná. 

Zpráva z Komunity Cenacolo: 

INFORMACE O ZDRAVÍ MATKY ELVÍRY

Saluzzo, 17. července 2023.

Na sociálních sítích koluje zpráva o "smrti" Matky Elvíry. V této souvislosti Komunita oznamuje, že zdraví Matky Elvíry, již poznamenané roky utrpení, se v posledních týdnech zhoršilo.

Tímto oznámením se s vámi všemi chceme podělit o to, že toto zhoršení předznamenává její brzký odchod do Nebe, ale díky Bohu, zatím je Matka stále naživu a mezi námi, provázena velkou péčí a láskou sester z Komunity, ale také láskou a modlitbami mnoha dětí a rodin, které se setkáním s Komunitou vrátily k novému životu. Jsme vděčni Pánu za život naší Matky, vzácný nám i mnohým, a chceme prožít tuto chvíli jejího života v pokoji a plné důvěře v Boha, jak nás to naučila.

O její zdravotní situaci jsme se v minulých dnech podělili s účastníky každoroční slavnosti Festa della Vita 2023, na které se na kopci Saluzzo (CN), kde se Komunita zrodila v červenci 1983, shromáždily tisíce lidí, aby oslavili 40. výročí vzniku Cenacola.

Před zveřejněním jakýchkoli zpráv o jejím zdravotním stavu si prosím ověřte jejich platnost na oficiálních sociálních sítích Komunity Cenacolo, aby nedošlo ke zmatku.

Upřímně děkujeme všem, kteří se za ni a za Komunitu v této chvíli Matčiny nemoci modlí. Až Matka Elvíra dosáhne konce své pozemské pouti, budeme vás o tom informovat.

S vděčností a v hlubokém společenství dobra a modlitby.

Společenství Cenacolo

Zdroj: FCB Zajednica Cenacolo Hr