Matka Elvíra se dnes zrodila pro nebe

03.08.2023
"Když ti řeknou: "Elvira je mrtvá!", musíš zpívat, tančit, slavit... protože já žiju! Běda vám, když řeknete: "Chudák ona...". Ne, žádný "chudák" neexistuje! Jdu úplně klidná a šťastná, zpívám, už zpívám! Něco obrovského se přede mnou rozvine... život neumírá!"

Těmito slovy, která po léta sestra Elvíra Petrozzi, známá jako matka Elvíra, opakovala, připravila své spolupracovníky a mladé lidi z komunity Cenacolo, kterou založila, na svůj přechod do věčného života.

Ve věku 86 let, obklopena modlitbami a láskou celé velké rodiny komunity Cenacolo, se matka Elvira šťastně vrátila do domu svého Otce. Svou pozemskou pouť zakončila ve Formačním domě komunity Cenacolo v Saluzzu, kde žila v posledních letech své nemoci obklopena velkou láskou a péčí sester komunity. 

Zemřela 3. srpna 2023 v 03:50 obklopena svými spolusestrami a modlila se, dokončila modlitbu Zdrávas královno, otevřela své velké zářící oči a s velkou důvěrou se odevzdala do objetí Milosrdného Otce a něhy Blahoslavené Panny Marie.

Matka Elvíra, "opotřebovaná" životem prožitým s výjimečnou velkorysostí a intenzitou, milující a sloužící chudým, zejména mladým lidem opuštěným a ztraceným v závislosti, a poznamenaná v posledních letech křížem nemoci, pokračovala až do konce s vírou, odhodláním a odvahou, zcela odevzdaná do Jeho milosti, svědčíce tak o její nesmírné lásce k životu.

V minulých dnech se kolem ní shromáždily tisíce mladých lidí, rodičů a přátel, kteří patří k velké rodině Komunity, a kteří ve dnech 13. až 16. července dorazili na kopec nad Saluzzo, aby oslavili 40. narozeniny Komunity Cenacolo, v intenzivní modlitbě a hluboké lásce jí přišli poděkovat a doprovodit ji na cestě tímto světem do věčného života.

Po skončení Festy (oslav výročí založení komunity), řeka lidí složená z mladých lidí žijících v komunitních bratrstvech roztroušených po celém světě, tzv. "synové a dcery komunity" a rodiče a přátelé ji přišli do Formačního domu naposledy pozdravit, projevit jí svou lásku, modlit se, políbit ji, poděkovat jí. Očekávání jejího odchodu do nebe překonalo všechna očekávání, místo se naplnilo modlitbou, vděčností, náklonností, blízkostí srdcí všech těch, kteří se s ní mohli setkat, především chlapců a dívek z komunitních domů.

Stejně jako po celý život, až do dnešního rána, dne naplnění Otcova zaslíbení v jejím životě, žila Matka Elvíra touhu celý svůj život odevzdat Bohu. 

Společně s vámi děkujeme Pánu za tento vzácný život, který pomohl tolika životům ke vzkříšení, k nalezení naděje a vůle znovu žít.

Rakev s ostatky, aby bylo možné se s Matkou Elvírou rozloučit, bude umístěna ve Formačním domě Misijních sester Vzkříšení na Via Pagno 115, v Saluzzo, v místě, kde Matka Elvira prožila poslední roky svého pozemského života.

Možnost návštěvy začíná zítra, tj. v pátek 4. srpna od 9:00 do 12:00 a odpoledne od 14:00 do 18:30 a tak i další dny do termínu pohřbu, který bude všem brzy sdělen.

Poté, co se k vám tato informace dostane, jste všichni zváni, abyste se na Matku Elvíru usmáli a poděkovali jí za její život, prožitý naplno.

Kéž bdí z nebe a přimlouvá se za nás!

Zdroj: FCB Zajednica Cenacolo Hr