Mír ve světě jako úmysl tradičního pěšího Pochodu míru z Humce do Medjugorje

24.06.2024

Na slavnost sv. Jana Křtitele se již 33 let koná tzv. Pochod míru, který tradičně vychází od nedalekého františkánského kláštera na Humcu (Ljubuški) a vede ke kostelu sv. Jakuba v Medjugorje, kde je zakončen svátostným požehnáním.

Pochod míru se pravidelně koná od roku 1992 díky iniciativě německého poutníka a milovníka Medjugorje, Huberta Liebherra, který tehdy v roce 1992 se skupinou několika stovek poutníků vyšel na modlitební pěší pouť modlíce se za mír v tehdejší válkou zasažené Bosně a Hercegovině.

Svět i nadále volá po míru, Panna Maria ve svých poselstvích již 43 let vyzývá k modlitbě za mír. V odpovědi na tuto výzvu farnost Medjugorje i tento rok pozvala všechny poutníky, aby se k tomuto Pochodu míru přidali a nesouce vlajky svých států aby tak symbolicky spojili celý svět. 

Toto pozvání přijalo tisíce poutníků z celého světa. I Česká republika měla své zastoupení. Na pouť dlouhou přibližně 14km jsme se vydali s některými poutníky z naší skupiny. Vyšli jsme v 6h ráno a do Medjugorje jsme doputovali přibližně v 9.35...

Ušli jsme 19.210 kroků... Každý krok naší pouti jsme obětovali za mír ve světě, jak k tomu v tyto dny intenzivněji vybízí i Panna Maria...