Nové poselství Panny Marie z 25.2.2024

25.02.2024
Drahé děti!
Modlete se a obnovte vaše srdce, aby dobro, které jste zasely, rodilo plody radosti a jednoty s Bohem. Plevel se zmocnil mnoha srdcí a stala se neplodná, proto vy, dítka, buďte světlo, láska a moje vztažené ruce v tomto světě, který touží po Bohu, který je Láska.
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.