Obřady utrpení Páně v Medjugorje: kříž je znak našeho spasení

30.03.2024

29. března, na Velký pátek - den Kristova utrpení a smrti, se sloužily velkopáteční obřady na vnějším oltáři u kostela sv. Jakuba v Medjugorje. Obřady vedl farní vikář, fra Ivan Hrkać. Pašije zpívali fra Zvonimir Pavičić, fra Vjeko Miličević a členové medjugorského farního sboru "Královna míru".

"Bratři a sestry, dnes je Církev ve velikém tichu. Zahájili jsme tyto obřady ve velikém tichu, bez vyzvánění zvonů, bez hudby a zpěvu. Kristova církev, to jsme všichni shromážděni zde dnes večer na památku Kristova utrpení. Cítíme se jakoby zaskočeni, vědomi si toho, že nedokážeme pochopit hrůzu ani mimořádnou vznešenost tohoto okamžiku a Boží velikost, Boží blízkost k nám. Shromážděni na tomto posvátném obřadu si připomínáme nejtěžší den a nejtěžší chvíle, které Ježíš prožil, když žil zde na zemi. Procházel zemí a dělal jen dobro. Kříž je středobodem dnešního dne. Kříž, kterému se dnes klaníme, pro nás není jen prostředkem mučení, na kterém odsouzenci umírají ve strašné agónii. Kříž je znamením naší spásy. Možná jsme si tak zvykli vidět Ježíše ukřižovaného, ​​že toto znamení už pro nás nemá pravý význam," řekl ve svém kázání P. Ivan Hrkać a dodal:

"Zastavme se proto dnes alespoň na chvíli, připomeňme si, že jsme byli vykoupeni nejdražší cenou, kterou za nás zaplatil Boží Syn. Zvláště zde v Medjugorje, s vděčností v srdci, kde k nám zní Ježíšova slova z kříže: "Hle, tvá Matka". A Matka Maria, která ve svém srdci tiše prožívala i tento nejmučivější čas Ježíšova života a dnes je s námi jako dar, jako ta, která se za nás modlí, která nás svěřuje svému Synu, chce nás přitáhnout k tajemství kříže, Kristova kříže, aby převychovala naše srdce, naše slova a skutky, náš život ve světle radostné zprávy, kterou na tuto zem přinesl Ježíš.

Přinesme tedy s naší Matkou před ukřižovaného Spasitele vše to, co jsme, naše radosti i smutky, naději i starosti, zdraví i nemoci, vše, co nás dělá takovými, jací jsme, protože On nesl naše bolesti na dřevo kříže. Kéž Pán dá, aby dnešní mlčení, ticho a usebranost přerostly v jásot velikonočního svítání nejen při slavení Církve, ale i v našem životě. Amen."

Převzato z Radio Mir Medjugorje. Externí zdroj textu a foto: odkaz ev. č. 10 (k vyžádání v Centru Medjugorje, z.s.)