Papež zve k osobnímu zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie v den slavnosti Zvěstování Páně 25. března

24.03.2023

Před rokem papež František ve Vatikánské bazilice vykonal akt zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Podobně proběhlo zasvěcení v řadě dalších mariánských svatyní po celém světě a všech diecézích. Nyní Svatý otec zve, aby se toto zasvěcení každoročně opakovalo na osobní úrovni a v modlitebních společenstvích.

"Neunavujme se v prosbách za mír, které svěřujeme Královně míru. Rád bych proto vyzval každého věřícího a společenství, zvláště modlitební skupiny, aby každého pětadvacátého března obnovovali tento úkon zasvěcení Panně Marii, aby nás všechny zachovala v jednotě a pokoji, neboť ona je Matkou. A nezapomínejme v těchto dnech na trýzněnou Ukrajinu, která velice trpí."

Zdroj: https://www.cirkev.cz/papez-vyzval-k-osobnimu-zasveceni-neposkvrnenemu-srdci-panny-marie_22264

Úkon zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

Panno Maria, má milovaná Matko,
zasvěcuji se dnes zcela zvláštním způsobem
tvému Neposkvrněnému Srdci
se vším, co jsem a co mám.

Odevzdávám ti svůj život, své srdce, duši i tělo. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu a uchraň mě ode všech nebezpečí. Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, a pomoz mi zbavit se pýchy, egoismu a každé sebestřednosti. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede ke Kristu. 

Vypros mi srdce čisté, aby umělo milovat,
srdce silné, aby dokázalo snést každou těžkost a smutek,
srdce šlechetné, aby se umělo darovat a mít soucit,
srdce velkodušné, aby umělo děkovat, chválit a odpouštět,
srdce horlivé, zapálené touhou šířit Krista,
srdce raněné láskou ke Kristu a plné jeho ohně.
Vypros mi milost, abych ve spojení s tebou žil(a) v dokonalé oddanosti Bohu a jeho vůli.
Amen. 

Zdroj: https://vojtechkodet.cz/modlitby/marianske/ostatni-marianske-modlitby/ukon-zasveceni-se-neposkvrnenemu-srdci-panny-marie