Poselství Panny Marie vizionářce Mariji z 25. června 2024

25.06.2024

Dnes, jako každého 25. v měsíci, dala Panna Maria poselství světu prostřednictvím vizionářky Marije Pavlović-Lunetti.

Drahé děti!
Raduji se s vámi a děkuji Bohu, že mi dovolil, abych byla s vámi, abych vás vedla a milovala.
Dítka, mír je ohrožen a rodina je pod útokem. Vyzývám vás, dítka, vraťte se k modlitbě v rodině. Dejte Písmo svaté na viditelné místo a čtěte ho každý den. Milujte Boha nadevše, aby vám bylo dobře na zemi. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.