Poselství Panny Marie vizionářce Mariji z 25. ledna 2024

25.01.2024
"Drahé děti! Ať je tento čas časem modlitby."

Splňme výzvu Panny Marie... Vezměme do ruky růženec a spojme se v modlitbě na Její úmysly...