Poselství Panny Marie vizionářce Mariji z 25. prosince 2023

25.12.2023

"Drahé děti!
Nesu vám svého Syna Ježíše, aby vaše srdce naplnil pokojem, protože On je pokoj. Dítka, hledejte Ježíše v tichosti vašeho srdce, aby se znovu narodil.
Svět potřebuje Ježíše, proto, dítka, hledejte ho skrze modlitbu, protože On se dává každý den každému z vás.
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu."

Dnes přišla Panna Maria ve svátečním oděvu a s malým Ježíšem v náručí. Ježíš vztáhl ruku na požehnání a Panna Maria se modlila nad námi  v aramejském jazyku.