Poselství Panny Marie z 25. března 2024

25.03.2024
Drahé děti!
V tomto milostiplném čase se se mnou modlete, aby dobro zvítězilo ve vás a kolem vás. Zvláště, dítka, se modlete sjednoceni s Ježíšem na Jeho křížové cestě. Vložte do svých modliteb toto lidstvo, které bloudí bez Boha a bez Jeho lásky.
Dítka, buďte modlitbou, buďte světlem a svědky všem těm, které potkáte, aby milosrdný Bůh měl milosrdenství k vám.
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Pravidelné měsíční poselství prostřednictvím vizionářky Marije Pavlović-Lunetti.