Poselství Panny Marie z 25. července 2023

25.07.2023
Panna Maria dala prostřednictvím vizionářky Marije Pavlović-Lunetti toto poselství: 

 

"Drahé děti!

V tomto milostiplném čase, v kterém mě Nejvyšší posílá k vám, abych vás milovala a vedla na cestě obrácení, obětujte vaše modlitby a oběti za všechny ty, kteří jsou daleko a nepoznali Boží lásku. Vy buďte, dítka, svědky lásky a míru pro všechna nepokojná srdce.

Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. "