Poselství Panny Marie z 25. dubna 2023

25.04.2023
Drahé děti!
Všechny vás volám, abyste byly nositeli míru a radosti vzkříšeného Krista pro všechny ty, kteří jsou daleko od modlitby, aby je Ježíšova láska skrze vaše životy přetvořila v nový život obrácení a svatosti.
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.