Požehnané Velikonoce, dny Kristova vítězství nad smrtí!

09.04.2023


Milí Mariánští ctitelé, přátelé Medjugorje! 
Z Centra Medjugorje vám přejeme požehnané velikonoční svátky plné naděje a radosti.
Vždyť Ježíš vstal z mrtvých, pokořil smrt, do temnoty Velkého pátku zazářilo světlo velikonočního rána! 
Láska, která šla až do krajnosti, Jeho oběť na kříži nám přinesla spásu! 

Aleluja!

____________________________

Inspirujme se ve velikonočním poselství Panny Marie z Medjugorje z 25.4.2019:

"Drahé děti!
Toto je milostiplný čas, čas milosrdenství pro každého z vás. Dítka, nedopusťte, aby vítr nenávisti a nepokoje vládl ve vás a kolem vás. Vy jste, dítka, pozvaní, abyste byli láska a modlitba. Ďábel si přeje neklid a nepořádek, a vy, dítka, buďte radost vzkříšeného Krista, který zemřel a z mrtvých vstal pro každého z vás.
On přemohl smrt, aby vám dal život, život věčný. Proto, dítka, svědčte a buďte hrdí, že jste v Něm vzkříšení. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu. "