Radostné a požehnané velikonoční svátky

30.03.2024

ALELUJA!

Kristus vstal z mrtvých! Bůh je Bohem ŽIVÝCH! 

Velikonoční tajemství nevrcholí smrtí, ale nadějí velikonočního rána. Ať máme odvahu opravdově přijmout toto hluboké tajemství LÁSKY Boha Otce k nám lidem. Kristus zaplatil cenu nejvyšší, položil za nás svůj život. Ale to nebyl konec, to byl teprve začátek! Začátek nového života, který nám tím získal.

Ať nás toto vědomí nekonečné Boží lásky promění, naplní hlubokou radostí a pokojem, abychom byli pro tento svět radostnými a nebojácnými svědky Kristova vítězství nad smrtí, Kristova zmrtvýchvstání! 

POŽEHNANÉ VELIKONOČNÍ DNY 

vám ze srdce přejí všichni členové a spolupracovníci
Centra Medjugorje, z.s.