Vánoční přání apoštolského vizitátora se zvláštní úlohou pro farnost Medjugorje, arcibiskupa Aldo Cavalliho

25.12.2023

Díky Bohu, i letos slavíme události Vánoc. Vánoce, které nás vede k tomu žít a prožívat a přemýšlet o Bohu, který se stal jedním z nás. Slovo se stalo tělem, což znamená: Bůh se stal jedním z nás. Mnoho křesťanů si během staletí kladlo otázku: proč se Bůh stal jedním z nás, proč se Bůh stal skutečným člověkem, proč se stal Bůh skutečným člověkem v Ježíši Nazaretském, proč? Odpověď na tuto hlubokou otázku musíme hledat v tom, co nám říká sám Bůh. Jako odpověď na tuto otázku nám říká dva hluboké důvody. Proč se Bůh stal jedním z nás? A Bůh nám říká: kvůli lásce, kvůli lásce, lásce.

Bůh, říká kniha Zjevení, nás tak miloval, muže a ženy tohoto světa, že chtěl přijít mezi nás, stát se jedním z nás a zjevit, kdo je Bůh, že Bůh je láska. Kniha Zjevení nám ukazuje na další hlubokou odpověď a říká: Podívejte se, jak máte na tomto světě tolik dobrého a tolik omezení, děláte tolik dobrých věcí a tolik hříchů. Víte, co udělám? Pošlu svého Syna, aby na sebe vzal všechny vaše hříchy, všechny, všechny hříchy světa, všechny, všechny. A půjde až na kříž a na kříži dá vše z lásky k vám. A v odevzdání celého sebe je konec Jeho pozemského života. A když zemřel, způsobil, že v Něm zemřely všechny vaše hříchy. Ospravedlnil vás. 

Bůh se stal jedním z nás, aby nás ospravedlnil, učinil nás ospravedlněnými před Ním, ospravedlněnými v Jeho Synu. To je velmi hluboká otázka, kterou si kladlo mnoho křesťanů. Proč se Slovo stalo tělem? A to znamená: proč se Bůh stal jedním z nás? Stal se jedním z nás, protože nás miluje, miluje nás, miluje nás věčnou láskou. Stal se jedním z nás, aby na sebe vzal mé hříchy, vaše hříchy, hříchy světa a zničil je, abychom mohli znovu žít ospravedlněni, spravedliví před Ním.

Požehnané Vánoce všem, požehnané Vánoce všem lidem. A kéž nás Bůh, který je láska, nadále hluboce miluje a ospravedlňuje.

Požehnané Vánoce!

Mons. Aldo Cavalli

Převzato z originálu: https://radio-medjugorje.com/vijesti/medjugorje/bozicna-cestitka-apostolskog-vizitatora-s-posebnom-ulogom-za-zupu-medugorje-nadbiskupa-alde-cavallija