Vánoční přání medjugorského faráře, fra Zvonimira Pavičiće

25.12.2023

Drazí bratři a sestry!

I letos jsem přemýšlel, co napsat, jaké poselství k Vánocům poslat... Přál bych si, aby Vánoce (chorv. Božić) byly přesně to, co říká samo slovo: den plný Boha, den, kdy vše předložíme před malého Boha, před Ježíše, který na nás čeká v jesličkách. Položme před něj všechny své žalosti i radosti, všechny své starosti i naděje, všechny naše nejistoty a rozhodnutí. Postavme před něj celý svůj život. Pokloňme se mu a v tom klanění mu darujme sebe samé. Byl nám darován. On je dar. Darujme se i mi jemu. A darujme Ho druhým. Ať celý svět o Vánocích pocítí, že Bůh navštívil svůj lid!

Pojďme k jesličkám. Pojďme společně se sv. Františka z Assisi. A se slzami v očích děkujme Pánu, že se stal jedním z nás, že se vtělil, aby nás vykoupil. Když sv. František připravil v Greccu betlém, pak na závěr ukázal k oltáři a slavili vánoční mši: tam je Ježíš, tam se znovu a znovu rodí, tam nás navštěvuje. Každá Mše svatá má v sobě radost Vánoc, radost a sílu spásy. Proto o letošních Vánocích slavme všichni radostně Eucharistii, zpívejme našemu Pánu, uctívejme svatou Matku Boží a z celého srdce si přejme navzájem k Vánocům, slovy i činy! 

Požehnané Vánoce a Ježíšovo svaté narození!

Vánoce 2023

Fra Zvonimir Pavičić


Převzato z chorvatského originálu: https://radio-medjugorje.com/vijesti/medjugorje/bozicna-cestitka-medugorskog-zupnika-fra-zvonimira-pavicica