Velikonoční oktáv, čas veliké radosti, protože Pán opravdu vstal!

01.04.2024

Aleluja!
Prožíváme Velikonoční oktáv. Čas, kdy se spolu s Církví radujeme, protože Kristus přemohl smrt a vstal z mrtvých! Oslavujeme lásku, která se darovala pro každého z nás...

Pro tyto dny jsme si pro vás připravili malá povzbuzení vycházející z poselství Panny Marie, kde mluví o radosti... Ať nás tedy tímto krásným časem provází Panna Maria. Nechme se jí vést, aby tak naše radost rostla...

Milí přátelé, tato radost velikonočního rána ať nás provází nejen v oktávu, ale i po celou dobou velikonoční a naplní naše srdce, abychom byli v síle této radosti opravdovými svědky jeho lásky po celý rok...

Spolu s Marií ať jdeme každý den radostně blíž Kristu!