Vizionář Jakov Čolo oslavil 53. narozeniny

06.03.2024

Ve středu 6. března oslavil vizionář Jakov Čolo své 53. narozeniny. Ze srdce mu přejeme vše nejlepší a hlavně Boží požehnání. 

Narodil se 6. března 1971 v Sarajevu. Od dětství žil v Bijakovići. Vystudoval obor zámečník. Po střední škole pomáhal medjugorským františkánům ve farním úřadě. Dnes vede humanitární organizaci "Mariiny ruce". 

V roce 1993 se po dvouleté známosti oženil s Italkou Annalisou Barozzi z Asoli, kterou poznal, když pracoval nějakou dobu v Itálii. Mají spolu tři děti: Arijanu, Davida Emanuela a Mirjanu Klaru. Žijí spolu v Bijakovići, ale často pobývají též v Itálii. Na začátku zjevení měl 10 let.

Každodenní zjevení měl do 12. září 1998, kdy mu Panna Maria svěřila poslední tajemství (desáté) a slíbila mu, že se mu bude zjevovat jednou ročně na Vánoce - 25. prosince.

Panna Maria mu svěřila modlitební úmysl za nemocné. 

Mysleme na něj ve svých modlitbách. 

Poslední zjevení: 

Poselství Panny Marie z 25.12.2023

"Drahé děti,
dnes se svým Synem v náručí vás zvu, abyste se modlily k malému Ježíši za uzdravení svého srdce. Dítka, často ve vašich srdcích vládne hřích, který ničí váš život a nemůžete pocítit Boží přítomnost. Proto dnes, v tento milostiplný den, kdy se milost šíří celým světem, předejte Hospodinu svůj život a svoje srdce, aby je Hospodin uzdravil svou milostí. 
Jen s čistým srdcem budete moci zažít znovuzrození Ježíše ve vás a světlo Jeho narození osvítí váš život. Žehnám vám svým mateřským požehnáním.
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu."