Výroční zjevení Panny Marie z 25.12.2023 pro vizionáře Jakova

25.12.2023

Vizionář Jakov Čolo, který měl každodenní zjevení do 12. září 1998, kdy mu Panna Maria svěřila poslední tajemství, má, jak mu slíbila Panna Maria, zjevení jednou ročně na Vánoce - 25. prosince. Tak tomu bylo i letos. Zjevení začalo ve 14:20 a trvalo 6 minut. Jakov poté zveřejnil toto poselství Panny Marie: 

"Drahé děti, 
dnes se svým Synem v náručí vás zvu, abyste se modlily k malému Ježíši za uzdravení svého srdce. Dítka, často ve vašich srdcích vládne hřích, který ničí váš život a nemůžete pocítit Boží přítomnost. Proto dnes, v tento milostiplný den, kdy se milost šíří celým světem, předejte Hospodinu svůj život a svoje srdce, aby je Hospodin uzdravil svou milostí. 
Jen s čistým srdcem budete moci zažít znovuzrození Ježíše ve vás a světlo Jeho narození osvítí váš život. Žehnám vám svým mateřským požehnáním. 
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu."