Zakládající členové Centra Medjugorje na děkovné pouti

26.10.2022

V sobotu 15.října 2022 brzy ráno jsme nasedly do auta a vydaly jsme se na 1100km dlouhou cestu. Cíl byl jasný - poděkovat za přijatá dobrodiní Panně Marii v Medjugorje (Bosna a Hercegovina) a poprosit o požehnání a vedení při dalším konání Centra Medjugorje. 

Celá pouť se nesla ve velmi vděčném a radostném duchu. Společně jsme prožívaly mši svatou, adoraci,  vystoupaly jsem na kopec zjevení Podbrdo, horu Križevac, modlily jsme se u Modrého kříže, předaly naše prosby do modliteb komunity Cenacolo, navštívili hrad a modlily se u Pražského Jezulátka, od Nancy jsme pro Centrum dostaly obraz Panny Marie, který požehnala při zjevení 7. října 2022. A právě v tento den soud oficiálně zapsal spolek do příslušného rejstříku... Na svátek Panny Marie růžencové! 

Pouti se zúčastnily čtyři z pěti zakládajících členů spolku - Barbora Němčáková, Blanka Otáhalová, Světlana Němčáková a Monika Škařupová. Z této nádherné a hluboké pouti jsme se vrátily ve středu 19.října 2022 a hned jsme se pustily do další části příprav činnosti Centra Medjugorje. 

Děkujeme, že provázíte toto dílo svými modlitbami.
Ať Panna Maria žehná a vede si činnost Centra Medjugorje ke slávě Boží!