Zasvěťme se Neposkvrněnému srdci Panny Marie

08.06.2024

Panna Maria, Matka Krista a Matka naše. Její srdce, které nebylo poskvrněno hříchem, je naším velikým útočištěm. Je prostřednicí Božích milostí pro celý svět. Všichni jsme skryti v Jejím srdci, vždyť všechny nás, jako naše maminka, nekonečně miluje. Její srdce uchráněné dědičné viny nás chce přivádět k Srdci Ježíšovu, které je plné lásky a milosrdenství. Utíkejme se k Ní, k naší ochránkyni, přímluvkyni a průvodkyni na cestě k Bohu.

Úcta k Neposkvrněnému srdci Panny Marie se v různých formách prolíná vírou Církve po staletí až dodnes. Při zjevení ve Fatimě Panna Maria požádala o zavedení pobožnosti k svému Neposkvrněnému Srdci. Stalo se tak při zjevení 13. 6. 1917 slovy: "Bůh chce zavést ve světě úctu k mému Neposkvrněnému Srdci."  

Jak Panna Maria v Medjugorských poselstvích řekla, Medjugorje je pokračováním Fatimy (srov. např. poselství z 25.8.1991 či 25.1.2023). Během všech 43 let zjevení v Medjugorje nás Panna Maria často vybízí, abychom se zasvětili Jejímu Neposkvrněnému Srdci. 

V poselství z 7. 12. 1983 Panna Maria říká: "Ať každý okamžik je zasvěcen mému Neposkvrněnému Srdci. Vždy myslete na mé Neposkvrněné Srdce. Svěřte se mi! Snažte se, aby se vaše srdce proměnilo!" 

V poselství pro farnost z 25. 8. 1997 Panna Maria říká: "Zvlášť vyzývám všechny ty, kteří se zasvětili mému Neposkvrněnému Srdci, aby se stali příkladem pro druhé."

Fra Slavko Barbarić k tomu dodává: "Tedy, jestli chceme udělat něco konkrétního, aby se Mariino přání naplnilo, aby se naše srdce spojila s Jejím Srdcem a Srdcem Jejího Syna, tak se musíme dívat na jejich život a snažit se být jim podobní."

Pomodleme se nejen dnes, v den památky Neposkvrněného srdce Panny Marie, tuto zásvětnou modlitbu, kterou 28. listopadu 1983 nadiktovala Panna Maria v Medjugorje Jeleně a Marijaně Vasilj:

Nejčistší Srdce Mariino, plné dobroty, ukaž svoji lásku k nám.
Plamen Tvého srdce, ó Mario, ať sestoupí na všechny lidi.
My tě nekonečně milujeme.
Vlož do našich srdcí pravou lásku, abychom po Tobě toužili.
Ó, Mario, mírného a pokorného srdce, pamatuj na nás, když zhřešíme.
Ty víš, že všichni lidé hřeší.
Ó, dej, ať se díky Tvému neposkvrněnému a mateřskému Srdci uzdravíme z každé duchovní nemoci.
Ó, dej, abychom se navždy mohli dívat na dobrotu tvého mateřského Srdce a abychom se díky plamenu Tvého srdce obrátili.
Amen.