Zjevení pro vizionáře Ivana

20.10.2023

Medjugorský vizionář Ivan, který má svěřeno 9 tajemství a má stále každodenní zjevení, zveřejnil poselství, které mu Panna Maria dala 20. října 2023 při pravidelném každodenním zjevení. Toto zjevení se konalo v jeho domácí kapli za přítomnosti nejbližších. 

"Drahé děti. Dnes vás vyzývám, abyste se modlily za mír. V tomto čase je mír zvláštním způsobem ohrožen, proto vás prosím, obnovte půst a modlitbu ve svých rodinách a vybídněte druhé, aby se modlili za mír. Drahé děti, přeji si, abyste pochopili vážnost situace a že hodně toho, co se má stát, závisí na vaší modlitbě a vytrvalosti. Drahé děti, jsem s vámi a vybízím vás, abyste se vážně začali modlit a postit. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu."