Zveřejněn program letošního MLADIFESTU!

24.04.2024

Mottem letošního Mladifestu je "Marie si vybrala ten nejlepší úděl!"... A proto se i my, spolu s Biblickou Marií, "posadíme" u nohou Pána a budeme naslouchat Jeho slovům... Letošní Mladifest, intenzivní duchovní obnova nejen pro mladé, se bude konat od 1. do 6. srpna 2024 v Medjugorje. 

Letošní program Mladifestu, který zveřejnila farnost Medjugorje: