Zveřejněn program na MLADIFEST 2023

16.05.2023

Přiblížil se termín konání Festivalu mládeže, tzv. Mladifestu v Medjugorje. Letos se toto setkání mladých  uskuteční v posunutém termínu, a to od 26.7. do 30.7.2023. Důvodem tohoto posunu je souběh klasického termínu Mladifestu s termínem konání Světového setkání mládeže s papežem v Lisabonu. Mladifest bude letos také oproti zaběhlé praxi o jeden den zkrácen, aby mohla farnost prožít slavnost sv. Jakuba, svého patrona, kterému je zasvěcený medjugorský kostel a který slaví svůj svátek 25.7.

8. května byl představen oficiální program letošního Mladifestu. 

Současně s tím bylo představeno i letošní logo, které pravidelně tvoří srdce s křížem a k tomu designeri vždy přidají nějaký vhodný detail, který charakterizuje aktuální téma Mladifestu. Letos se jedná o skupinu mladých lidí, kteří se drží za ruce a slaví Hospodina. To se vztahuje k tématu letošního Mladifestu, kterým je úryvek z Matoušova evangelia (Mt 12, 49): 

"Hle, má Matka a moji bratři!"