Mariina rodina

SPOJME SE V JEDNU "MARIINU RODINU" - UTVOŘME SPOLEČENSTVÍ PŘÁTEL MEDJUGORJE!

Myšlenkou Mariiny rodiny je seskupit lidi, kteří stejně jako my věří ve zjevení Panny Marie v Medjugorje a chtějí pro šíření víry k Bohu a úctě k Panně Marii něco udělat. Podpořit tuto myšlenku může každý podle svých možností - někdo svou modlitbou, jiný aktivní pomocí či finančně. Členství v Mariině rodině nikoho k ničemu nezavazuje. Je to nabídka... Nabídka se spojit a podpořit dobrou věc, tak, jak každý chce a může... Protože jak řekl Ježíš, kde jsou dva nebo tři, On je uprostřed nich... :)

Jako člen Mariiny rodiny budete pravidelně dostávat newsletter s nejnovějšími informacemi z Medjugorje a s aktuálními akcemi, které Centrum pořádá. Dále vám bude zasílán časopis Gospa, který vydáváme, budou vám nabízeny slevy a akce na poutě či na tzv. Medju merch, který připravujeme. A v neposlední řadě se na vás budeme obracet s prosbou o pomoc - např. modlitební podporu na určitý úmysl, či pomoc s propagací aj.

Chcete-li se i vy zapojit do Mariiny rodiny - širší rodiny Centra Medjugorje, vyplňte přihlašovací formulář níže! 

Děkujeme!

Přihlaste se do Mariiny rodiny