Každodenní modlitba růžence za český národ a za naše kněze

"Mír, mír, mír - a pouze mír! 
Mír musí zavládnout mezi člověkem a Bohem a mezi lidmi navzájem. Modlete se a postěte se. Modlitbou a půstem můžete zastavit války a přírodní katastrofy."
Poselství Panny Marie v Medjugorje 26.6.1981

Panna Maria nás v Medjugorje opakovaně vybízí k modlitbě, modlitbě růžence... A zvláště k modlitbě za kněze. 

SPOJME SE TEDY A POJĎME SE SPOLEČNĚ MODLIT ZA NÁŠ NÁROD, NOVÁ DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ A HLAVNĚ ZA NAŠE KNĚZE!
Vždyť Bůh neodmítne nic těm, kdo prosí...

PŘIHLASTE SE PROSTŘEDNICTVÍM FORMULÁŘE NÍŽE NA KONKRÉTNÍ DEN ROKU 2024.
NÁSLEDNĚ VÁS DOPÍŠEME DO TABULKY. 
TATO MODLITEBNÍ AKTIVITA JE NOVÁ A TABULKA JE ZATÍM POLOPRÁZDNÁ. VĚŘÍME, ŽE JI BRZY ZAPLNÍME...

Ve vybraný den vzbuďte úmysl, že všechny modlitby, oběti, odříkání (bolest, nemoc, životní těžkosti, nepříjemnosti) budete obětovat za český národ, kněze a nová duchovní povolání. A v daný den se pomodlete na tento úmysl růženec.

KALENDÁŘNÍ ROZPIS NAHLÁŠENÝCH OSOB:

Lidé, kteří se nahlásili, že se na daný úmysl budou modlit růženec KAŽDÝ DEN: 
(z technických důvodů zapisujeme zvlášť)
-  Češková Marika, fr. Martin Tomáš Ševeček O.S.B., Jiří Frýbort, Marie Kopecká, Hanka Gažíková, 

Přihlaste se k modlitbě za náš národ a kněze: