Modlitby z Medjugorje

Jedním z hlavních bodů poselství Medjugorských zjevení je výzva k modlitbě a obrácení. Takto Panna Maria vedla a formovala vizionáře i modlitební skupiny. Vedla je k důležitosti zasvěcení se Srdci Ježíše a Marie. 

Panna Maria svěřila modlitební skupině tři modlitby zasvěcení. Členy modlitební skupiny vyzývala, aby každý svůj den a svá modlitební setkání začínali těmito zásvětnými modlitbami. 

V poselství z 7. 12. 1983 Panna Maria říká: "Ať každý okamžik je zasvěcen mému Neposkvrněnému Srdci. Vždy myslete na mé Neposkvrněné Srdce. Svěřte se mi! Snažte se, aby se vaše srdce proměnilo!"

V poselství z 25. 8. 1997 Panna Maria říká: "Zvlášť vyzývám všechny ty, kteří se zasvětili mému Neposkvrněnému Srdci, aby se stali příkladem pro druhé."

Fra Slavko Barbarić k tomu dodává: "Tedy, jestli chceme udělat něco konkrétního, aby se Mariino přání naplnilo, aby se naše srdce spojila s Jejím Srdcem a Srdcem Jejího Syna, tak se musíme dívat na jejich život a snažit se být jim podobní." Zásvětné modlitby byly uveřejněny také v knize fra Slavka Barbariče: Modli se srdcem

ZÁSVĚTNÁ MODLITBA SRDCI JEŽÍŠOVU

Ježíši, víme, že Ty jsi byl mírný a že jsi za nás dal své Srdce.
To je korunováno trnovou korunou a našimi hříchy.
Víme, že nás i dnes prosíš, abychom neselhali.
Ježíši, vzpomeň si na nás, když zhřešíme.
Dej nám, abychom se skrze Tvé Nejsvětější srdce všichni milovali.
Ať zmizí nenávist mezi lidmi.
Ukaž nám svou lásku.
My tě všichni milujeme a přejeme si, abys nás ochránil od hříchu svým pastýřským Srdcem.
Vejdi do každého srdce, Ježíši!
Tluč, tluč na naše srdce.
Buď trpělivý a neúnavný!
My jsme ještě uzavřeni, protože jsme ještě dobře nepochopili Tvou lásku.
Tluč vytrvale i dej, ó dobrý Ježíši, abychom Ti otevřeli srdce, alespoň když si vzpomeneme na Tvé utrpení, které jsi vytrpěl pro nás.
Amen. 

ZÁSVĚTNÁ MODLITBA SRDCI MARIINU

Nejčistší Srdce Mariino, plné dobroty, ukaž svoji lásku k nám.
Plamen Tvého srdce, ó Mario, ať sestoupí na všechny lidi.
My tě nekonečně milujeme.
Vlož do našich srdcí pravou lásku, abychom po Tobě toužili.
Ó, Mario, mírného a pokorného srdce, pamatuj na nás, když zhřešíme.
Ty víš, že všichni lidé hřeší.
Ó, dej, ať se díky Tvému neposkvrněnému a mateřskému Srdci uzdravíme z každé duchovní nemoci.
Ó, dej, abychom se navždy mohli dívat na dobrotu tvého mateřského Srdce a abychom se díky plamenu Tvého srdce obrátili.
Amen. 

ZÁSVĚTNÁ MODLITBA MATCE DOBROTY, LÁSKY A MILOSRDENSTVÍ

Ó Matko moje, Matko dobroty, lásky a milosrdenství,
nekonečně Tě miluji a obětuji se Ti.
Skrze svou dobrotu, lásku a milost mě zachraň.
Přeji si být tvá.
Nekonečně Tě miluji a přeji si, abys mě ochraňovala.
Ze srdce Tě prosím, Matko dobroty, dej mi svou dobrotu, abych s ní došla do ráje.
Prosím Tě, abys mi díky své nekonečné lásce dala milost,
abych mohla milovat každého jako jsi Ty milovala Ježíše Krista.
A o milost tě prosím, abych mohla být milosrdná podle Tebe.
Obětuji se Ti se vším a přeji si, abys byla na každém kroku se mnou.
Protože Ty jsi plná milosti.
A přeji si, abych na ně nikdy nezapomněla.
A kdybych je ztratila, prosím Tě, abys mi je vrátila.
Amen.  


Zdroj textů: https://www.medjugorje-info.com/en/molitve/posvetne-molitve-koje-se-mole-u-medugorju