Svěřte svůj modlitební úmysl

Panna Maria nás v Medjugorje často vyzývá k modlitbě - osobní i společné. Modlit se za sebe navzájem je pozvání pomáhat si, nést břemena jedni druhých... 

"Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po tři roky a šest měsíců. A opět se modlil, a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu." (List Jakubův 5,16-18)

Za vaše modlitební úmysly se MODLÍME RŮŽENEC
každého 25. dne v měsíci (výjimečně 13. v měsíci) v 19 hodin.
K této modlitbě se můžete přidat online prostřednictvím Youtube kanálu nebo naživo v místě konání modlitby.

Termín následující modlitby:

25. května 2024

13. června 2024

Svěřte nám svůj modlitební úmysl:

Modlitební úmysly můžete posílat kdykoliv. Úmysly uzavíráme v den modlitby ve 12hodin, ty, které přijdou potom, budou zařazeny opět do další modlitby...