O Centru Medjugorje

Centrum Medjugorje, z.s. vzniklo na podzim roku 2022. Tato myšlenka v nás zrála už několik let, během kterých jsme pořádali poutě do Medjugorje, šířili informace o zjeveních Panny Marie do svého okolí, dělali pro farnosti besedy o poutním místě či organizovali a překládali šňůru svědectví bývalého narkomana Gorana z Medjugorje v různých městech po celé České republice. 

Během těchto let jsme velmi silně pocítili, že bychom chtěli pro Pannu Marii a Medjugorje udělat víc. Vnímáme toto místo jako veliký dar a rádi bychom ho ještě víc zprostředkovali lidem v naší zemi. Po několika pobídkách od kněží či poutníků jsme řekli "Ano, Bože, jestli chceš a je to Tvá vůle, jdeme do toho! Ty si to veď. Ať je vše k Tvé větší cti a slávě!" A tak to vše začalo... 

Centrum Medjugorje, z.s. má 5 zakládajících členů, kteří v tom vidí své poslání a jsou ochotni pro šíření úcty k Bohu a Panně Marii skrze zjevení v Medjugorje obětovat svou energii a čas! 

Jmenujeme se Barbora, Marie, Blanka, Monika a Světlana. Není to ale jenom o nás pěti. Jsou kolem nás další lidé, se kterými spolupracujeme a kteří nám pomáhají toto dílo šířit a rozvíjet. Máme s Centrem spoustu plánů, ale sami to nikdy nezvládneme. Svěřujeme tedy vše pod vedení Boží, aby se On postaral a poslal nám potřebné lidi či prostředky, aby bylo možné tyto plány uskutečnit... 

Foto z děkovné pouti několika zakládajících členů spolku do Medjugorje, říjen 2022. Zleva Barbora, Světlana, Blanka, Monika.

Požehnání činnosti Centra Medjugorje od biskupa Nuzíka

Úvodní Preambule ze stanov Centra Medjugorje, z.s.

Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky, zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech... Ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina!
Ž 105,1-3

On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti... Poznal jsem, že není pro člověka nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro.
Kaz 3,11-12

Spolu s Pannou Marií kráčet k Ježíši v souladu s katolickou vírou. Prohlubovat svou víru s pomocí a díky zjevením Panny Marie v Medjugorje. Modlit se a obětovat za uskutečnění Božích plánů spásy skrze Pannu Marii. Být ochotným nástrojem v Božích rukou všude tam, kde bude potřeba.

Omnia ad maiorem Dei gloriam!