Plody Medjugorje

DUCHOVNÍ PLODY - OSOBNÍ OBRÁCENÍ, USMÍŘENÍ, UZDRAVENÍ, DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ

Za více než 41 let zjevení Panny Marie v Medjugorje lidé dosvědčují mnoho obrácení, usmíření, uzdravení či duchovního povolání, které se udály v přímé souvislosti s jejich poutí do Medjugorje. Je nahlášeno např. přes 800 kněžských povolání vzešlých z Medjugorje. 

MARY´S MEALS

Hnutí Mary's Meals poskytuje jedno vydatné jídlo každý školní den nejchudším dětem po celém světě. To vede k zajištění pravidelné stravy a motivace ke vzdělávání těch nejpotřebnějších. Hnutí založil skot, Magnus MacFarlane-Barrow. Prvním posláním bylo zajištění humanitární pomoci Bosně a Hercegovině během balkánské války. Z toho vzniklo hnutí, které pomáhá a krmí děti v nejchudších státech světa.

https://www.marysmeals.cz/

MLADIFEST

Duchovní setkání mladých lidí z celého světa, které probíhá v Medjugorje. Koná se vždy na začátku srpna. Účastní se ho na 60 tisíc lidí ze 70 států světa. Program se skládá z katechezí, svědectví, modlitby, mše svaté, adorace, večeru se svíčkami, výstupu na Križevac... Vše se nese ve velmi radostné atmosféře za doprovodu mezinárodního hudebního sboru. 


HRAD PATRICKA A NANCY

Po svém obrácení, které se událo díky poselstvím Panny Marie z Medjugorje, se Nancy a Patrick přestěhovali z Kanady do Medjugorje. Podle knihy Hrad v nitru od Terezie z Avily postavili "hradní komplex", který slouží kněžím, řeholníkům a řeholnicím jako domov, kde najdou své místo, když se potřebují stáhnout do ústraní, načerpat a hledat posilu pro svou službu. O svém životě, který byl velice bouřlivý a světský, vydávají Patrick a Nancy poutavé svědectví. 

CENACOLO - ROZŠÍŘENÍ DO SVĚTA

Komunitu Cenacolo, která pomáhá závislým lidem, lidem s životními a existenčními problémy najít cestu zpět do naplněného radostného života, založila italská řeholnice, sr. Elvíra. Podstatou života v Cenacole je modlitba, práce, sdílení, přátelství... Komunita vznikla v Itálii a i díky Medjugorje se dostala do povědomí celého světa a nyní má své domy v mnoha státech. Nejbližší dům je na Slovensku, v Králové pro Senci (pro muže). V ČR prozatím dům Cenacola není.

https://www.komunita-cenacolo.cz/

https://www.comunitacenacolo.it/sk/

MARIINY RUCE

Hnutí, jehož posláním je pomoc chudým a potřebným z medjugorské oblasti formou darování potravin a jiných potřebných věcí. Měsíčně pomohou přes 600 potřebným rodinám. Hnutí založila farnost Medjugorje a současným ředitelem je vizionář Jakov Čolo.

https://marijine-ruke.ba/ 


MAJČINO SELO

Mateřská vesnička, kterou založil fra Slavko Barbarić, sloužila původně jako útočiště pro válečné sirotky. Nyní se tato vesnička stala domovem mnoha dětí z nefunkčních rodin či špatných sociálních poměrů. Na provoz si přivydělávají prodejem výrobků z kreativní dílny. Obrázek.


KOUNITA MILOSRDNÝ OTEC

Terapeutická komunita pro závislé chlapce a muže. Vznikla v Medjugorje. Centrem je práce, sdílení, komunitní život, víra. Sídlí v prostorách Majčina sela. Obrázek. Článek o komunitě.