Podpořte nás

Naše činnost by nebyla možná bez dárců, kteří finančně podporují Centrum Medjugorje, z.s. Nemáme jiné příjmy, než dary lidí, kteří souzní s myšlenkou Centra a chtějí podpořit tuto dobrou věc!

Jsme vděční za jakýkoliv dar, který nám umožní činnost Centra Medjugorje provozovat dál a také rozvíjet. 
Všechny vaše dary jsou plně použity na zajištění provozu Centra, na evangelizační, propagační a publikační činnost, kterou Centrum vyvíjí.  

Jak můžete podpořit činnost Centra Medjugorje?

Jednorázovým nebo pravidelným převodem jakékoliv částky na účet Centra Medjugorje, z.s.:

- číslo účtu:   317544866/2010 (Fio banka)
- poznámka pro příjemce: vaše jméno a příjmení.

Děkujeme za každý dar! Moc si toho vážíme!

Pozn.: Pro převod daru můžete použít i QR kód, kde je přednastavené číslo účtu. Stačí jej naskebnovat ve svém mobilním bankovnictví, doplnit částku, kterou chcete darovat, vyplnit poznámku a odeslat. Děkujeme!

Potvrzení o daru: na vaší žádost vám rádi vystavíme na základě vašich osobních údajů zaslaných na info@centrum-medjugorje.cz. Více k potvrzení níže.

Informace k Potvrzení o daru:

Údaje potřebné pro vystavení potvrzení:

  • jméno dárce,
  • adresa trvalého bydliště nebo IČO,
  • datum narození - nepovinné. Je třeba ho uvést, pokud se vyžaduje pro jednoznačnou identifikaci dárce (např. když na stejné adrese bydlí dvě osoby stejného jména),
  • e-mailová adresa pro zaslání potvrzení.

Tyto údaje nám můžete sdělit:

  • e-mailem na info@centrum-medjugorje.cz,
  • telefonicky na číslo +420 723 230 310,
  • při platbě převodem v poznámce pro příjemce (Vzor: "potvrzení na Jan Novák, Náměstí Míru 1, Nová Lhota, 123 45, jan.novak@domena.cz").

Jestliže k zaslání daru využijete složenku, údaje se k nám po strojovém zpracování dostanou většinou v nečitelné podobě. Chcete-li si ověřit, zda platba došla, zavolejte nám několik dní po zaslání daru na tel. +420 723 230 310.

Pokud si nejste jisti, zda máme vaši aktuální adresu nebo jste se přestěhovali, napište nám prosím na info@centrum-medjugorje.cz .