Podpořte nás

Naše činnost by nebyla možná bez dárců, kteří finančně podporují Centrum Medjugorje, z.s. Nemáme jiné příjmy, než dary lidí, kteří souzní s myšlenkou Centra a chtějí podpořit tuto dobrou věc!

Jsme vděční za jakýkoliv dar, který nám umožní činnost Centra Medjugorje provozovat dál a také rozvíjet. 
Všechny vaše dary jsou plně použity na zajištění provozu Centra, na evangelizační, propagační a publikační činnost, kterou Centrum vyvíjí.  

Jak můžete podpořit činnost Centra Medjugorje?

Jednorázovým nebo pravidelným převodem jakékoliv částky na účet Centra Medjugorje, z.s.:

- číslo účtu:   317544866/2010 (Fio banka)
- poznámka pro příjemce: vaše jméno a příjmení.

Děkujeme za každý dar! Moc si toho vážíme!

Pozn.: Pro převod daru můžete použít i QR kód, kde je přednastavené číslo účtu. Stačí jej naskebnovat ve svém mobilním bankovnictví, doplnit částku, kterou chcete darovat, vyplnit poznámku a odeslat. Děkujeme!

Potvrzení o daru pro daňové účely vám rádi vystavíme na základě vašich osobních údajů zaslaných na info@centrum-medjugorje.cz. Více k potvrzení níže.

Informace k Potvrzení o daru:

Údaje potřebné pro vystavení potvrzení:

  • jméno dárce,
  • adresa trvalého bydliště nebo IČO,
  • datum narození - nepovinné. Je třeba ho uvést, pokud se vyžaduje pro jednoznačnou identifikaci dárce (např. když na stejné adrese bydlí dvě osoby stejného jména),
  • e-mailová adresa pro zaslání potvrzení.

Tyto údaje nám můžete sdělit:

  • e-mailem na info@centrum-medjugorje.cz,
  • telefonicky na číslo +420 723 230 310,
  • při platbě převodem v poznámce pro příjemce (Vzor: "potvrzení na Jan Novák, Náměstí Míru 1, Nová Lhota, 123 45, jan.novak@domena.cz").

Jestliže k zaslání daru využijete složenku, údaje se k nám po strojovém zpracování dostanou většinou v nečitelné podobě. Chcete-li si ověřit, zda platba došla, zavolejte nám několik dní po zaslání daru na tel. +420 723 230 310.

Pokud si nejste jisti, zda máme vaši aktuální adresu nebo jste se přestěhovali, napište nám prosím na info@centrum-medjugorje.cz .

Kdo má nárok si odečíst dar ze základu daně?

  • Fyzické osoby (poplatníci daně z příjmů fyzických osob), včetně zaměstnanců, si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota v daném kalendářním roce přesáhne 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst  nejvýše 15% ze základu daně. (Viz § 15, odst. 1 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů)
  • Právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich hodnota činí alespoň 2.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.  (Viz § 20, odst. 8 Zákona 586/1992 sb. o daních z příjmů)

Zaměstnanci, jimž roční zúčtování daně zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatňují odpočet rovněž ve svém daňovém přiznání. Stejně tak zaměstnanci, kteří si podávají daňové přiznání sami.