Přispěj na poutní cestu řeholníka, řeholnice, bohoslovce, jáhna či kněze do Medjugorje...

Medjugorje je místo velikých Božích milostí, doteků Jeho lásky a milosrdenství v modlitbě či při svátostech... Místo, kde jako poutníci čerpáme posilu pro svou víru, osobní život, službu druhým a hledáme světlo na své životní cesty. A to bychom chtěli nabídnout i našim duchovním... Poznat a prožít Medjugorje... 

Termín pouti: 14. - 20. 7. 2024

My, věřící lidé, laici, se na naše duchovní často obracíme s našimi těžkostmi, prosbami, potřebami... Někdy to s námi nemají lehké :). A tak bychom jim za jejich modlitbu, pomoc a péči o nás, věřící, chtěli pouto poutí poděkovat... Ale bez vaší finanční podpory pouti to nezvládneme... Podpořte pouť duchovních svým darem... Děkujeme.

Dopravu na tuto pouť mají duchovní osoby ZDARMA, jako poděkování... Platí si jen ubytování a stravu.
Proto se na vás obracíme s prosbou o příspěvek na pouť duchovních, abychom zaplatili náklady dopravy...
Vidíme v této pouti veliký smysl, proto část budeme financovat z vlastních zdrojů. Ale nezvládneme to sami... A proto vás prosíme o finanční podporu: 
ADOPTUJTE SI CESTU ŘEHOLNICE/ŘEHOLNÍKA ČI KNĚZE DO MEDJUGORJE

Základní informace k pouti řeholnic/řeholníků a kněží:

  • Nabídka pouti bude adresována na představené českých řeholních řádů a komunit a kněžím. 
  • Rádi bychom naplnili celý autobus: 49 míst.
  • Dopravu budou mít díky dárcům ZDARMA. Náklady na dopravu na pouť jedné řeholnice/jednoho řeholníka či kněze jsou 3.500,-. Ubytování a stravu si hradí účastníci sami.
  • Program pouti bude uzpůsoben specifickému složení skupiny... :)
  • Při pouti budeme v modlitbách myslet na všechny, kteří tuto pouť finančně podpoří a díky nimž bude možné ji zrealizovat...

Jak si adoptovat pouť řeholnice/řeholníka, bohoslovce, jáhna či kněze? Daruj peníze na jejich cestu do Medjugorje...

Pošli jakoukoliv částku na účet Centra Medjugorje, z.s. dle následujících údajů:

  • číslo účtu: 317544866/2010 (Fio banka)
  • variabilní symbol: 25
  • Poznámka pro příjemce: "dar: pouť duchovních, Vaše jméno a příjmení"

Pokud si chceš adoptovat celou dopravu jedné řeholnice/řeholníka či kněze, daruj 3.500,-. Pokud nemůžeš poslat celou částku, nevadí, pošli, kolik chceš. Poskládáme dopravu řeholníka z více darů. 

Kolik adoptovaných řeholnic/řeholníků a kněží už máme?

  • počet účastníků, které už můžeme díky vašim darům vzít na pouť:     5