Průběh poutí

Pouť je čas, který nám byl dopřán, abychom se zastavili a duchovně načerpali. Abychom se v tichu svého srdce setkali s Bohem, který k nám promlouvá různými způsoby. 

Čas, který na pouti prožíváme, je nejen o vztahu k Bohu, ale také o vztahu k lidem - těm, které jsme nechali doma i k těm, se kterými sdílíme poutní čas v Medjugorje. 

Při plánování programu pro poutnické skupiny máme toto vše na paměti. Dbáme na to, aby program zahrnoval jak chvíle společné modlitby, tak i čas pro individuální duchovní ztišení, a v neposlední řadě také čas pro lidi kolem nás, nákup pozdravů domů aj. 

Panna Maria v mnoha poselstvích zdůrazňuje důležitost kněží, kteří jsou zpřítomněním Krista na zemi a prostředníkem Jeho milostí skrze udělování svátostí. Přítomnost kněze na pouti vnímáme tedy jako velmi důležitou. 

Každá pouť je jiná. Průběh pouti vždy upravujeme podle složení dané skupiny a potřeb a přání poutníků. Skládá se z modlitby na kopcích, návštěv různých komunit, přednášek, svědectvích, společných mší svatých, adorací aj. Některé časy programu jsou pevně dané farností Medjugorje a ostatní dotváříme podle aktuální nabídky a možností, které v daném termínu jsou.

NABÍZENÉ MOŽNOSTI PROGRAMU:

 • Prohlídka liturgického prostoru kolem kostela - orientace v místě, kostel, socha Panny Marie před kostelem, zpovědnice, socha sv. Leopolda Mandiće, Adorační kaple, Dvorana Jana Pavla II., Socha zmrtvýchvstalého Krista, zátiší se svíčkami, prostor pro odpočinek, WC...  
 • Přednáška o historii místa a počátcích zjevení Panny Marie v Medjugorje.
 • Večerní modlitební program - organizuje farnost, každý den dva růžence, litanie, Mše svatá, a dle rozpisu Eucharistická adorace, klanění kříži, aj. Tlumočeno do češtiny/slovenštiny.
 • Česká mše svatá - v liturgických prostorách farnosti či kaplích Majčina sela, tam možnost krátké adorace.
 • Výstup na kopec Podbrdo, místo prvních zjevení - při výstupu modlitba radostného růžence s texty poselství Panny Marie, zásvětná modlitba Panně Marii.
 • Výstup na kopec Križevac - při výstupu modlitba křížové cesty s rozjímáním, uctění památky fra Slavka Barbariće na místě jeho smrti, možná modlitba za národ.
 • Modlitba u Modrého kříže - místo setkávání modlitebních skupin, modlitba za rodiny a mládež, kněze, řeholníky a řeholnice, nemocné, nevěřící a duše v očistci.
 • Svědectví Patricka a Nancy v Hradu, kaple s Pražským Jezulátkem
 • Majčino Selo - svědectví o organizaci a činnosti fra Slavka Barbariće, možnost zakoupení suvenýrů a nábožných předmětů v jejich prodejně.
 • Svědectví Gorana - bývalý narkoman, kterého jeho závislost dovedla na úplné dno a díky Bohu a komunitě Cenacolo dnes žije normální rodinný život. Manželka je češka. Je to velice silné svědectví Boží pomoci. Možnost zakoupení nábožných předmětů na podporu jeho rodiny.
 • Komunita Cenacolo mužský dům - svědectví o životě se závislostí a Boží pomoci, možnost zakoupení nábožných předmětů v jejich prodejně.
 • Komunita Cenacolo ženský dům - svědectví o životě se závislostí a Boží pomoci.
 • Oaza Mira - svědectví kontemplativní komunity, modlitba v kapli s věrohodnou replikou Krista na kříži.
 • Modlitba u hrobu fra Slavka Barbariće - za umírající a zemřelé.
 • Individuální adorace v Adorační kapli - možnost každé odpoledne.
 • Kulturní setkání účastníků pouti - koncert Sester Ramljak - úspěšné účastnice pěveckých soutěží Chorvatsko má talent a Hlas Chorvatska, posezení u sklenky místního vína, tanec...

Dále je možné zařadit pro celou skupinu výlet do Mostaru, na Kravické vodopády...

V letních měsících bývá při cestě do Medjugorje zastávka na koupání v moři - u poutního místa Vepric na Makarske v Chorvatsku.

Při pouti zajišťujeme také foto a videodokumentaci z průběhu poutě, kterou po zpracování rozesíláme zúčastněným poutníkům.