Sleduj online

Každý den probíhá ONLINE STREAM večerního modlitebního programu a je překládán hned do několika jazyků. V češtině tento stream prozatím neexistuje, ale je k dispozici ve slovenštině.

PŘENÁŠENÝ PROGRAM:

 • 17:00   Zahájení večerního modlitebního programu
                (2 růžence, litanie, vzývání Ducha sv.)
 • 17:40   Ztišení při zjevení
 • 18:00   Mše svatá
 • 19:00   Eucharistická adorace
                (úterý, čtvrtek, sobota)
              Klanění kříži (pátek)
              Modlitba za zdraví duše i těla a třetí
                růženec (pondělí, středa, neděle)