Zajímavosti o zjevení

Kdy a kde probíhá zjevení?

Panna Maria se zjevuje vizionářům, kteří mají každodenní zjevení, tam, kde zrovna jsou. V současné době jsou vizionáři při zjevení nejčastěji v kruhu své rodiny a přátel. Jsou také ale tzv. "veřejná" zjevení, která se konají např. u Modrého kříže, či v Hradu a kde může kdokoliv přijít a být na zjevení přítomen. 

Čas byl na počátku zjevení různý, nyní je stálý - v 17:40, resp. 18:40 (zimní/letní čas) hodin. 

Proč si Panna Maria vybrala farnost Medjugorje a těchto šest dětí?

Panna Maria si vybrala celou farnost a poutníky jako svoje svědky a spolupracovníky. To zjevila v poselství, které jim věnovala slovy: "Já jsem tuto farnost zvláštním způsobem vybrala a přeji si ji vést." (1. března 1984)  

Vizionářka Vicka dosvědčuje, že se vizionáři Panny Marie několikrát ptali, proč si vybrala právě je. Panna Maria jim odpověděla, že to byla Boží vůle, ne Její. 

Mimořádné zjevení pro Mirjanu každého 2. v měsíci

Od 2. srpna 1987 každého druhého v měsíci Mirjana začala slyšet hlas Panny Marie a záhy ji začala při těchto zjeveních i vidět. Během těchto zjevení se modlila s Pannou Marií za nevěřící, tedy jak Panna Maria říká - za ty, kteří ještě nepoznali Boží lásku. Tato zjevení trvala do 2. března 2020.

Jak Panna Maria dle vizionářů vypadá?

Vizionáři popisují podobu Panny Marie na základě zjevení takto: výška přibližně 165cm, spíše štíhlá, váha kolem 60kg, věk odhadují do 20 let, podlouhlý, oválný obličej, oči jsou nádherné - modré barvy, řasy jsou jemné, obočí tenké, černé, na sobě má jednoduché ženské šaty šedé barvy, od krku, bez stažení v pase, až k oblaku, na kterém stojí, na hlavě má bílý závoj, který zakrývá hlavu, ramena a celá záda až k bokům, vlasy jsou pod závojem trochu vidět, mají černou barvu, uši nejsou vidět, nenosí žádné šperky na krku či rukách, na hlavě má korunu z dvanácti zlatých hvězd. 

Při zjeveních vždy stojí na bílém obláčku, někdy se zjevuje s malým Ježíškem v náručí, dívá se na vizionáře, někdy na to, co ukazuje vizionářům, ruce má volné, lehce rozšířené, negestikuluje, pouze když něco ukazuje, dlaně má volně natočené nahoru, nohy nejsou vidět...

Její krása nejde popsat, to není naše pozemská krása, to je nebeská nádhera...   

Popsáno v knize Tisuću susreta s Gospom u Medjugorju od fra Janka Bubala, 1985. 

Byli vizionáři podrobeni odbornému zkoumání lékařů, psychologů aj.?

Ano, mnohokrát. Na následujících řádcích je shrnuto to nejdůležitější z nich. 

První zkoumání vizionářů provedla milice z Čitluku 27. června 1981, čtvrtý den od začátku medjugorských událostí. Lékař Ante Vujević potvrdil, že jsou děti zcela vyrovnané. O dva dny později, 29. června 1981, odvezla milice vizionáře na psychiatrickou kliniku do Mostaru, kde doktor Mulija Džudža potvrdil, že jsou děti normální. Tehdy řekl: "Blázni jsou ti, kdo vás sem dovezli." K závěru, že jsou děti v pořádku, došel i psychiatr Nikola Bartulica, který v říjnu 1981 zkoumal Vicku Ivanković a v roce 1989 také všechny další vizionáři. 

Šest dětí zkoumal v roce 1982 také fra Slavko Barbarić, doktor sociální psychologie, a koncem roku 1982 a začátkem roku 1983 slovinský psychiatr a parapsycholog Ludvik Stopar, který vizionářku Mariju podrobil hypnóze. Výsledek: nejedná se o podvod.

Série zkoumání pokračovala v roce 1984, kdy medjugorské vizionáře zkoumalo veliké množství italských expertů. Nezávisle na sobě prohlásili, že vizionáři jsou během zjevení neteční k okolí, protože jsou něčím zabráni, zaměstnáni, že jejich pozornost přitahuje nějaký vnější objekt, že je každý z nich nezávislý a zaujímá vlastní postoj... Zkrátka, zkoumání nepřineslo ani jeden důkaz, který by vedl k pochybnostem o zdravém stavu zkoumaných. 

Dodnes nejvážnější zkoumání vizionářů podnikl francouzský tým expertů, který vedl dr. Henri Joyeux. Používajíce nejmodernější přístroje, vizionáře testovali v několika termínech od března do prosince roku 1984. Ještě svědomitější testování následovalo v roce 1985. Provedla ho francouzsko-italská vědecká teologická komise složená ze 17 vážených expertů. 

V roce 1998 je opět provedeno vědecké zkoumání vizionářů, tentokrát na základě požadavku farnosti Medjugorje. Vedoucím týmu byl dr. Andreas Resch, profesor teologie na Papežské akademii Alfonsianum v Římě a expert za oblast hraničních vědomostí. Zopakovali pokusy francouzských a italských expertů, ale obšírněji. 

Poslední zkoumání bylo provedeno 25. června 2005, při 24. výročí zjevení. Provedl ho francouzský tým expertů opět pod vedením dr. Henrika Joyeuxa a své závěry předali Svatému stolci. 

Ani jedno zkoumání neprokázalo podvod. Medicína potvrdila, že extáze vizionářů je autentická, že se s vizionáři v tom okamžiku děje něco speciálního, že vidí nějaké zjevení a komunikují s ním, ale je nutné říct: oni nemohou odpovědět na otázky co, nebo koho vizionáři vidí. Tuto hranici vědomostí prozatím nemůžeme překročit, to je oblast vhodná pro teologii. 

Životopis Panny Marie

Panna Maria v průběhu jednoho období diktovala během zjevení vizionářce Vicce celý svůj životopis, od narození až po nanebevzetí. Prozatím o tom nemůže nic říct. Životopis Panny Marie je napsán ve třech sešitech. Vicka zapisovala vše, co jí Panna Maria diktovala, někdy to byla jedna strana, jindy dvě, někdy třeba jen půl strana.  Životopis diktovala Panna Maria i vizionářce Ivance. 

Vidění nebe, očistce a pekla

Vizionáři Vicka a Jakov dostali od Panny Marie jeden speciální dar - Panna Maria jim ukázala nebe, očistec a peklo. 

Vicka tuto událost popisuje takto: byla s Jakovem u něj doma, když se jim ukázala Panna Maria a řekla, že půjdou s Ní. Jakov Jí řekl, ať vezme Vicku, že je jich více sourozenců, on je sám. Myslel, že už se nemá vrátit. Vicka přemýšlela, jak dlouho a jak se bude putovat. Panna Maria vzala Vicku za pravou a Jakova za levou ruku a "odvedla je". Ani nestihli okem mrknout a přišli do nebe - veliký nekonečný prostor. V nebi viděli světlost (jas) jaká na zemi neexistuje. Viděli lidi, kteří byli oblečeni do šedých, růžových a žlutých oděvů. Lidé chodí, modlí se, zpívají, nad nimi krouží malí andělé. Panna Maria jim řekla: "Vidíte, jak jsou lidé v ráji šťastní." Viděli radost, která se nedá popsat, která na zemi neexistuje.  Očistec je také jeden veliký prostor, ale neviděli lidi. Pouze je vidět tma, šedá jako popel, a je slyšet, jak sebou lidé cukají, vrážejí, bouchají. Potřebují naše modlitby, aby se vysvobodili z očistce. V pekle je uprostřed jeden veliký oheň a vizionáři viděli lidi, jací jsou normálně a jací jsou potom. Potom vyjdou z ohně jako různá zvířata, , jakoby nikdy nebyli lidmi. A o co víc padají do ohně, o to víc mluví proti Bohu. Panna Maria řekla, že osoby, které se nachází v pekle, tam odešli svou vůlí, protože si to přáli. Osoby, které žijí na zemi a dělají vše proti Boží vůli, už na zemi žijí jedno peklo a po smrti pak pokračují. Panna Maria říká, že je hodně lidí, kteří si myslí, že na zemi to vše končí. Ale naopak, na zemi pouze procházíme a život pokračuje i po smrti.

Vizionářky Jelena a Marijana Vasilj

Na konci roku 1982 se Panna Maria skrze vnitřní hlas (Locutio cordis) obrátila ke dvěma desetiletým dívkám, Jeleně a Marijaně Vasilj a od roku 1983 do 1987 skrze jejich modlitební skupiny dávala podněty k modlitebnímu rozvoji, který se vyvíjel od samého počátku zjevení.