Aktuality a články

Pod heslem "Hle, moje matka a moji bratři!" (Mt 12, 49) se letošní Mladifest koná již po čtyřiatřicáté a potrvá od 26. do 30. července. Z důvodu světového setkání mladých v Lisabonu, kterého se zúčastní papež František a které proběhne v prvních srpnových dnech, se termín Medjugorského Mladifestu přesouvá na konec července, aby se mladí poutníci...

Členové spolku Centrum Medjugorje se letos zúčastnili Katolické charizmatické konference. Tentokrát ale ne jen jako účastníci a posluchači, ale přijeli jsme do Brna představit spolek a nabídnout účastníkům konference aktivity spojené s činností spolku a s poutním místem Medjugorje.

Vizionářka Ivanka Ivanković-Elez měla každodenní zjevení do 7. května 1985, kdy jí Panna Maria zjevila desáté tajemství a řekla jí, že se jí bude zjevovat jednou ročně, a to 25. června na výročí zjevení. Tak tomu bylo i tento rok, 25.6.2023.

Do 24. června 1981 se v Medjugorje žilo jako v jiných obcích tohoto kraje: lidé obdělávali půdu, pěstovali tabák a vinnou révu, vyráběli víno a pěstovali zeleninu, aby zajistili skromný život svých rodin. Díky společenským příležitostem odešli mnozí do světa: do zaoceánských a západoevropských zemí, do měst Bosny a Hercegoviny či do Chorvatska. V...

Od 15.6.2023 do 23.6.2023 vás zveme k modlitbě novény ke Královně míru. Novéna se modlí při příležitosti 42. výročí zjevení Panny Marie v Medjugorje (24.6.1981). Novéna je zpracována v audioverzi a bude každý den dopoledne zveřejněna na youtube kanále Centra Medjugorje.

Vyšlo další číslo, letos již 3., online dvouměsíčníku GOSPA, který vydává Centrum Medjugorje. Časopis můžete libovolně šířit. Ať slouží k dobru, posílení víry a Mariánské úcty mezi námi.

Od 1. června se mění čas každodenního večerního modlitebního programu v Medjugorje. Tato změna (letní rozpis) potrvá až do 1. září, kdy se život medjugorské farnosti opět vrátí k zimnímu rozpisu.

Přiblížil se termín konání Festivalu mládeže, tzv. Mladifestu v Medjugorje. Letos se toto setkání mladých uskuteční v posunutém termínu, a to od 26.7. do 30.7.2023. Důvodem tohoto posunu je souběh klasického termínu Mladifestu s termínem konání Světového setkání mládeže s papežem v Lisabonu. Mladifest bude letos také oproti zaběhlé praxi o jeden...

"Jeho zpovědnice byla každý den deset i více hodin v obležení lidí; a tak skoro celkem 40 let! A lidé a kajícníci přicházeli nejen z Padovy a okolí, ale i z jiných vzdálených míst Itálie. Ke zpovědi k němu proudili lidé různého společenského postavení: od univerzitních profesorů a biskupů až po rolníky; od vysokých důstojníků přes dělníky a ženy v...

Drahé děti!
Všechny vás volám, abyste byly nositeli míru a radosti vzkříšeného Krista pro všechny ty, kteří jsou daleko od modlitby, aby je Ježíšova láska skrze vaše životy přetvořila v nový život obrácení a svatosti.
Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.