4.7.1982 - Den, kdy byla založena modlitební skupina vizionáře Ivana

04.07.2024

Dnes je to přesně 42 let, kdy se začala scházet modlitební skupina vizionáře Ivana Dragićeviće. Tato modlitební skupina byla založena na přání Panny Marie při mimořádném zjevení vizionáři Ivanovi. Smyslem modlitební skupiny je nejen modlitba na Mariiny úmysly a za uskutečnění Jejích plánů, ale také Mariina výzva k jednotě, pokoře, oběti, a také, aby členové vydávali svědectví svým životem a byli světlem, znamením a příkladem pro ostatní. 

Bylo to 4. července 1982, když malá skupinka mladých lidí stoupala s vizionářem Ivanem na kopec zjevení. Najednou se Ivanovi zjevila Panna Maria a řekla mu, aby nepokračoval nahoru na kopec, protože tam na ně čeká policie. Zastavili se tedy tam, kde dnes stojí Modrý kříž a společně se modlili. Panna Maria se s nimi modlila, požehnala jim a stanovila dny a časy dalších modlitebních setkání. Královna míru je vyzvala ke službě modlitbou.

O několik let později se vizionář Ivan spolu se svým přítelem Nedem (celým jménem Nedjeljko Brečić) z modlitební skupiny rozhodli, že toto místo označí křížem, který natřeli modrou barvou (v roce 1985). Modlitební skupina se na tomto místě scházela pravidelně. 

Vznikl tak Modrý kříž - místo modlitby, které navštěvují snad všichni poutníci a zvláště ti, kteří kvůli svým zdravotním problémům nemohou vystoupat na místo zjevení, na Podbrdo.  

Při návštěvě tohoto místa si každý povšimne, že jsou tam v malé vzdálenosti od sebe dvě takto označená místa - velký modrý železný kříž a socha Panny Marie pod křížem. Kříž vlevo je místo, kde měl vizionář Ivan zjevení na začátku, v prvních letech. Kříž na pravé straně tam byl umístěn v roce 1999, protože prostor kolem prvního kříže byl úzký, těžko přístupný a nedostačující pro množství lidí, které se tam chtělo modlit či být při setkání modlitební skupiny. S myšlenkou vybudování druhého kříže přišel člen modlitební skupiny Nedo, který se ale jeho realizace nedožil. Po jeho smrti ho zbudovali členové modlitební skupiny spolu s chlapci z komunity Cenacolo. Na tomto místě pak bývala setkání modlitební skupiny či zjevení vizionáři Ivanovi či vizionářce Mirjaně. 

Externí zdroj fota a některé faktické údaje převzaty z: odkaz ev. č. 19 (k vyžádání v Centru Medjugorje, z.s.)