Dnes je to již 43 let, kdy se Panna Maria v Medjugorje zjevila poprvé

24.06.2024

Přesně před 43 lety, 24. června 1981, se událo něco, co by nikoho v Medjugorje nenapadlo ani ve snu... Tento den se radikálně změnil život celé farnosti a také několika dětí, které v podvečer na svátek Jana Křtitele uviděly Pannu Marii. 

Do 24. června 1981 se v Medjugorje žilo jako v jiných obcích tohoto kraje: lidé obdělávali půdu, pěstovali tabák a vinnou révu, vyráběli víno a pěstovali zeleninu, aby zajistili skromný život svých rodin. 

24. června 1981 kolem 18 hodiny šestice mladých dětí, Ivanka Ivanković, Mirjana Dragičević, Vicka Ivanković, Ivan Dragičević, Ivan Ivanković a Milka Pavlović, viděla na kopci Crnica, několik stovek metrů nad místem zvaným Podbrdo, mladou ženu s dítětem v náručí, která jim rukou dávala znamení, aby přišli k Ní. Překvapeni a vystrašeni se nepřiblížili. 

Další den, 25. června 1981, ve stejnou dobu čtyři z nich, Ivanka Ivanković, Mirjana Dragičević, Vicka Ivanković a Ivan Dragičevič, se cítili silně taženi k místu, kde předešlý den viděli Tu, kterou rozpoznali jako Pannu Marii. K nim se přidali Marija Pavlović a Jakov Čolo. Tím byla vytvořena skupina Medjugorských vizionářů a tato skupina zůstala nezměněna dodnes. S Pannou Marií se modlili a rozmlouvali. Jak vizionáři dosvědčují, od toho dne měli každodenní zjevení, společně nebo samostatně, tam, kde se zrovna nacházeli. Milka Pavlović a Ivan Ivanković Pannu Marii již více neviděli.

Třetí den zjevení, 26. června 1981, je Panna Maria poprvé pozvala na mír slovy: "Mír, mír, mír - a pouze mír. Mír musí zavládnout mezi Bohem a lidmi a i mezi lidmi." A toto se stalo hlavním medjugorským poselství, výzvou k míru a smíření.

Panna Maria se v Medjugorje představila jako Královna míru. Výzva k míru a modlitbě za mír je jednou z nejčastěji zmiňovaných výzev Panny Marie... I v tyto dny, kdy prožíváme již 43. výročí zjevení Panny Marie v Medjugorje, je tato výzva stále aktuální. 

Medjugorje se stala místem setkání s Bohem skrze Marii. Ona je naše veliká prostřednice a přímluvkyně u Boha. Jako starostlivá a milující Matka Mu předkládá to vše, s čím za Ní přicházíme. 

Když si to vše uvědomíme, měla by nás naplňovat radost a hlavně vděčnost... Vděčnost za těch 43 let, které můžeme prožívat v Mariině škole radosti, lásky a míru... 

ZASTAVME SE DNES A POJĎME JÍ PODĚKOVAT ZA JEJÍ BLÍZKOST ZDE V MEDJUGORJE A ZA VŠECHNY MILOSTI, KTERÉ NÁM U DOBRÉHO BOHA VYPROSILA. 
AŤ JE DNEŠNÍ DEN NAPLNĚN VDĚČNOSTÍ, RADOSTÍ A POKOJEM!
VŽDYŤ PANNA MARIA JE S NÁMI JIŽ 43 LET!

Na to můžeme myslet i dnes při zjevení ve 23:30, kdy se sejdeme opět k modlitbě novény za mír ve světě, ke které nás vyzvala přímo Panna Maria.